Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) trebao bi početkom avgusta da počne da se primjenjuje na cijeloj teritoriji Republike Srpske, potvrđeno je Srni u Fondu zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske.

Kako su rekli u FZO, osiguranici u svim poslovnicama FZO već mogu da podižu svoje elektronske kartice, a na internet stranici Fonda na linku da li je za njih izrađena elektronska zdravstvena kartica i u kojoj poslovnici se nalazi.

– Budući da je veliki broj građana zainteresovan da preuzme svoju elektronsku karticu, mogućnost provjere na internet stranici Fonda značajno će ubrzati ovaj proces jer će osiguranici tačno znati u kojoj poslovnici treba da preuzmu svoju elektronsku karticu – navode iz FZO Republike Srpske.

Iz FZO navode da u nekim poslovnicama poput Banjaluke, zbog većeg broja elektronskih kartica, osiguranici prvo podnose zahtjev za preuzimanje elektronske kartice, a kada se pronađu kartice, jer vrlo često jedan osiguranik podiže i za sve svoje članove porodice, naknadno se kontaktiraju kako bi ih i lično preuzeli.

Na ovaj način, kako navode u FZO, nastoje spriječiti gužve u poslovnicama, ali i da osiguranici ne čekaju dugo u redovima na svoju karticu.

FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

– Osim toga, veće poslovnice, poput Banjaluke, Bijeljine, Prijedora i drugih već su se aktivno uključile u podjelu elektronskih kartica da se u sjedište firmi poslodavaca dostave elektronske kartice za sve radnike koji su zaposleni u toj firmi, upravo da se spriječe gužve u poslovnicama i da osiguranici ne moraju pojedinačno da dolaze po svoju elektronsku karticu – navode u FZO Republike Srpske.

Iz FZO naglašavaju da nijedno pravo neće biti ukinuto ukoliko se odmah ne preuzme elektronska kartica jer nije ostavljen rok za njeno preuzimanje i osiguranici svoja prava mogu nesmetano da ostvaruju i ukoliko ne podignu svoju e-karticu.

Do sada je više od 100.000 osiguranika u cijeloj Republici Srpskoj preuzelo svoju elektronsku karticu.

Iz FZO Republike Srpske navode da elektronske kartice osiguranici mogu podići u poslovnicama Fonda u onim opštinama u kojima su registrovani i u timovima porodične medicine.

– Fond nije predvidio rokove za preuzimanje elektronskih kartica upravo zbog aktuelne epidemiološke situacije, te nijedno pravo neće biti uskraćeno ukoliko osiguranici još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu – naglašavaju iz FZO Republike Srpske.

Sve dok traje vanredna situacija u Republici Srpskoj, zdravstvena zaštita u javnim ustanovama je obezbijeđena za sve građane, čak i neosigurane, i iz Fonda naglašavaju da nema potrebe ni da se ovjeravaju knjižice.

Elektronske kartice, kako navode iz FZO, se ne ovjeravaju i neće se ovjeravati ni kada se ukine vanredna situacija.

Iz FZO navode da osigurano lice može da preuzme kartice i za članove svog domaćinstva ili uže porodice.

Prve elektronske kartice su besplatne, odnosno osiguranici ih ne plaćaju, a u slučaju da se desi da za nekoga nije izrađena elektronska kartica, osigurano lice može u poslovnicama FZO podnijeti zahtjev za karticu i u najkraćem mogućem roku kartica će biti pripremljena.

Pored elektronskih kartica, Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) podrazumijeva i upotrebu elektronskog kartona, elektronske uputnice i recepta.

IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske.

– Ovim projektom se povezuju zdravstvene ustanove različitih nivoa u jedan jedinstven sistem, koji će omogućiti razmjenu medicinskih podataka pacijenata uz formiranje jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona za svakog stanovnika Republike Srpske – pojašnjavaju iz FZO Republike Srpske.

Iz FZO Republike Srpske dodaju da će dosadašnji kartoni pacijenata biti zamijenjeni elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti).

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu, kako pojašnjavaju u FZO, imaju detaljan uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao itd.

– Zahvaljujući ovome, između ostalog, biće izbjegnuto dupliranje pregleda, jer urađen pregled u jednoj ustanovi, biće automatski vidljiv svim ostalim ljekarima koji liječe pacijenta i u drugim ustanovama i drugim nivoima zdravstvene zaštite, te se ne može desiti da se iste usluge pacijentu pruže više puta i slično. Time će se smanjiti i liste čekanja na pojedine preglede, a to su samo neke od brojnih prednosti koje ovaj projekat donosi – kažu u FZO.

Od ovog projekta, za koji u FZO kažu da je jedan od najvažnijih u Republici Srpskoj, očekuje se da će donijeti mnogobrojne prednosti i uštede zdravstvenom sistemu, odnosno građanima koji će imati još bolju, efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Autor: SRNA/Srpskainfo