Na inicijatuvu stanovnika Mjesne zajednice Urije i gradonačelnika Prijedora Dalibora Pavlovića započeto je uklanjanje nelegalalne deponije smeća u gradskom naselju Urije.

Iz preduzeća Komunalne usluge AD, Prijedor , koji su već danas bili na terenu, najavljuju da će u naredna dva dana biti uklonjeno smeće i zemljiste privedeno krajnjoj namjeni.
Akcija je naišla na odobravanje mještana, a pogotovo stanovnika okolnih objekata i vlasnika poslovnih subjekata koji su se obratili za pomoć u uređenju ovog prostora uz apel stanovnicima i ovog i drugih dijelova grada da više ne dovoze smeće odnosno ne odlažu na mjestima gdje to nije predviđeno jer se tako stvaraju divlje deponije koje se kasnije teško uklanjaju.

Izvor: prijedorgrad