Grad Prijedor formirao je radnu grupu za umanjenje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije kovida 19.
Radna grupa je dužna da direktorima i zaposlenima u institucijama i nevladinim organizacijama predstavlja definisane ciljeve i aktivnosti na polju suzbijanja socio-ekonomskih posljedica pandemije na djecu i njihove porodice da bi se osigurao isti pristup poboljšanjima na tom polju.

U skladu sa memorandumom o razumijevanju za unapređenje sistema socijalne i dječije
zaštite s ciljem prevazilaženja posljedica pandemije, koji su 30. jula potpisali Unicef u BiH i grad Prijedor, potrebno je omogućiti i poboljšati službene linije komunikacije između različitih sektora.

Izvor: Agencije