Grad Prijedor raspisao je tender za izbor izvođača zanatskih radova za potrebe distributivnog centra sa hladnjačom u Omarskoj. Procijenjena vrijednost ugovora je 59.806 KM bez PDV-a.
Riječ je o otvorenom postupku, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, a rok za izvršenje radova 45 kalendarskih dana. Rok za prijem ponuda je 29. oktobar. U budžetu grada za ovu godinu više je stavki koje se odnose na objekat čija je gradnja počela prije dvije godine: 100.000 KM u okviru potrošačke jedinice sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja, te 66.837 KM učešće grada u izgradnji distributivnog centra za voće Prijedor i 3.504 KM učešće grada u opremanju ovog centra.

Izvor: SRNA/Kozarski