Selo Poloj kod Broda, koji je nižim položajem uz Savu izloženo je rizicima plavljenja.

To je poslužilo politici bivšeg režima da mještane nasilno raseli, pod izgovorom da ih tobože spasava od biblijskih poplava.

Svjedoci govore drugačije: Polojčane je izdala takozvana ‚”ćorava kutija”, u kojoj je vlast Federativne Narodne Republike Јugoslavije na izborima 1945- te, dobila samo tri glasa, jer je većina tadašnjih mještana bila za Kraljevinu Јugoslaviju.