Predsjednik Skupštine grada Mirsad Duratović, prisustvovao je danas u Zenici radionici na temu “Implementacija etičkih kodeksa za izabrane zvaničnike za kantonalne skupštine, gradska vijeća i skupštine i skupštine opština” u organizaciji Misije OSCE u BiH.

Cilj radionice bio je povećanje svijesti učesnika o bitnosti etičkih kodeksa, razmjena iskustava u primjeni od strane učesnika te pronalaženja rješenja za bolju primjenu etičkih kodeksa u zakonodavnim tijelima.

Skupština grada Prijedora usvojila je svoj Etički kodeks u februaru 2018.godine. Odbornici Skupštine grada, kao neposredno izabrani predstavnici građana, obavezali su se na poštovanje Etičkog kodeksa, a u cilju jačanja i opravdavanja javnog povjerenja, unapređenja ličnog i političkog digniteta, promovisanja Skupštine koja treba da uživa opštu društvenu podršku i posvećenost opštem javnom interesu.

U tu svrhu izrađen je i “Vodič za građane/građanke za primjenu Etičkog kodeksa Skupštine grada Prijedor” koji je dostupan javnosti. Predsjednik Duratović prezentovao je naš Etički kodeks i Vodič za građane.

“Etički kodeksi predstavljaju značajan alat za sprečavanje neetičkog ponašanja izabranih odbornika i doprinosi borbi protiv korupcije i sprečavanja sukoba interesa. Primjenom Kodeksa doprinosi se efikasnosti zakonodavnog organa u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti i jača povjerenje javnosti u njegov integritet kao i integritet izabranih odbornika”- izjavio je tim povodom Duratović.

Izvor: prijedorgrad