Okružni sud Banjaluka konačno je donio odluku o ponavljanju suđenja Nemanji Matijašu iz Prijedora, koji je još u januaru 2018. godine osuđen zbog pogrešnog DNK nalaza.

Odluka suda donesena je 22. juna ove godine, gotovo pet godina nakon prvog vještačenja DNK i katastrofalne greške Zavoda za sudsku medicinu RS, koja je Prijedorčanina poslala iza rešetaka.

U detaljnom obrazloženju odluke navodi se, između ostalog, da su Nemanja Matijaš i Vanja Vuković uhapšeni u avgustu 2017. godine zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droge, te pravosnažno osuđeni u decembru 2018. godine na po pet godina zatvora.

Vještačenje

Dalje se precizira da je Matijaš 2. avgusta prošle godine podnio zahtjev za ponavljanje postupka, te da je u zahtjevu precizirao da DNK profil, opisan kao nesporni profil Nemanje Matijaša u Zavodu za sudsku medicinu RS, ne pripada njemu. Drugim riječima, Matijaš je nakon godina uzaludnih molbi konačno uspio, i to dok je boravio u zatvoru, da obavi DNK vještačenje i tako dokaže da je osuđen na osnovu katastrofalne greške, jer je pogrešan DNK profil bio krunski dokaz protiv njega tokom ranijeg suđenja.

FOTO: USTUPLJENA FOTOGRAFIJA
FOTO: USTUPLJENA FOTOGRAFIJA

Okružni sud Banjaluka u decembru prošle godine prvo odbija zahtjev Matijaša za ponavljanjem postupka, ali ga potom uvažava nakon intervencije Vrhovnog suda RS, koji prihvata žalbu branioca i nalaže okružnom sudu da izvidi sve činjenice i pribavi dokaze na koje se osuđeni Prijedorčanin pozivao u zahtjevu.

Zatim su u okružnom sudu uslijedila saslušanja svih osoba koje su bile uključene u sačinjavanje pogrešnog DNK nalaza.

Tako je saslušan vještak Zoran Obradović iz Zavoda za sudsku medicinu RS, koji je u septembru 2017. godine, nakon hapšenja Matijaša i Vukovića, izuzimao bukalni bris, te policijskog službenika Milana Savičića, koji je prisustvovao izuzimanju bioloških uzoraka od tada osumnjičenih. Istovremeno, po naredbi Okružnog suda Banjaluka sačinjen je nalaz i mišljenje Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, odnosno zatraženo je novo vještačenje DNK profila Nemanje Matijaša.

Vještak Zoran Obradović, koji je sačinio nalaz u kojem je pogrešno utvrđen DNK Matijaša, na osnovu kojeg je Prijedorčanin osuđen, izjavio je da je bris bukalne sluznice izuzimao u avgustu 2017. godine u ambulanti KPZ Banjaluka, i to u prisustvu inspektora Savičića, te još jedne osobe čije ime nije navedeno, a koja čini dio osoblja ambulante.

Obradović je tokom saslušanja objasnio da je dobijene uzorke brisa odmah stavio u epruvete, koje je označio imenom i prezimenom lica od kojih je uzet uzorak. Matijaša i Vukovića je fotografisao i o svemu sačinio zapisnik koji su potpisala obojica tada osumnjičenih i inspektor Savičić. Vještak je dodao da je epruvete s biološkim uzorcima Matijaša i Vukovića lično odnio u DNK laboratoriju Zavoda za sudsku medicinu RS.

Obradović je istakao da je epruvete predao „nekom od osoblja“ da ostavi dobijene uzorke kako bi se oni osušili. Vještak Obradović se, međutim, nije mogao sjetiti kome je tačno predao te uzorke, jer o primopredaji nije sačinjen nikakav zapisnik!

Obradović je podsjetio da je 26. aprila 2021, na zahtjev Nemanje Matijaša i utvrđivanja njegovog nespornog DNK profila, lično uzeo uzorak obrazne sluznice  za potrebe izrade DNK nalaza, te da je 26. jula 2021. u nalazu naveo da se ne podudaraju DNK profili označeni kao nesporni iz istrage, odnosno septembra 2017. godine, i posljednji izuzet od Matijaša.

Inspektor Milan Savičić izjavio je da neko od policijskih službenika uvijek ide sa stručnim licem Zavoda za sudsku medicinu RS kada se od osumnjičenih izuzimaju biološki uzorci za potrebe vještačenja. S obzirom na protek vremena, inspektor se nije mogao sjetiti da li je prisustvovao uzimanju bioloških uzoraka od Nemanje Matijaša i Vanje Vukovića, ali je napomenuo da je njegovo prisustvo samo formalno, odnosno da sve radnje provodi stručno lice Zavoda za sudsku medicinu i zatvorski stražar.

Inspektor Savičić je na kraju potvrdio da se njegov potpis nalazi na formularu Zavoda za sudsku medicinu RS o uzimanju uzoraka radi utvrđivanja DNK profila od 17. avgusta 2017. godine.

NOVI DOKAZI VODE NA SLOBODU

Okružni sud Banjaluka je u obrazloženju rješenja za ponavljanje postupka istakao da su novi dokazi podobni da utiču na oslobađanje osuđenog Nemanje Matijaša.

– Ovaj sud je pri stavu da navedene nove činjenice i dokazi i pored dužne pažnje i opreza nisu mogli biti izneseni na glavnom pretresu (prvostepenom suđenju 2017. godine), jer je vještačenja čiji je nalaz osporen sačinjen od strane Javne zdravstvene ustanova Zavod za sudsku medicinu RS. Briseve je od Nemanje Matijaša i Vanje Vukovića uzeo vještak navedene ustanove, dakle stručno lice s višegodišnjim iskustvom, pa odbrana nije imala razloga da sumnja da bi moglo doći do zamjene bioloških uzoraka tada optuženih Nemanje Matijaša i Vanje Vukovića, što je zapravo i učinjeno – zaključeno je u obrazloženju Okružnog suda Banjaluka.

Međutim, ovaj dio da odbrana nije imala razloga da sumnja ne podudara se s tvrdnjama Matijaša, koji je još od prvostepenog sudskog vijeća tražio da se obavi novo DNK vještačenje, što predsjednik vijeća nije uvažio.

Izvor: Srpskainfo