Stvoreni su uslovi za dokapitalizaciju Rudnika željene rude Ljubija. Na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara u Prijedoru donesene su odluke o trećoj emisiji akcija, izmjeni statuta i povećanju kapitala preduzeća.

Većinski vlasnik Rudnika Ljubija je Republika Srpska, a Vlada će ući u postupak pregovaranja o dokapitalizaciji svog preostalog kapitala u ovom društvu. Dođe li do toga, Srpska će imati vlasništvo nad 40 odsto preduzeća.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva su ranije ovog mjeseca podsjetili da je cilj dokapitalizacije unapređenje položaja ovog postrojenja u okviru zajedničkog preduzeća Arselor Mital, te korist za lokalnu zajednicu.

Rudnik željezne rude Ljubija emitovao je akcije u vrijednosti od 50,7 miliona KM, čime je njegov kapital povećan na 101,4 miliona KM. Emisija akcija upućena je investitoru, Američko-kanadskoj korporaciji SE-GEDC, koji je dužan da novac uplati na poseban račun Rudnika. Ako do toga dođe, postaje većinski vlasnik preduzeća, a Srpska će imati 40 odsto vlasništva.

– Sav taj proces će biti usmjeren u osnovnu rudarsku djelatost, a to je proizvodnja željezne rude. Mi imamo osnovni ugovor sa Mitalom, koji definiše naše elemente u odnosu sa njima. Novi dokapitalizator će sjesti sa njima, predočiti svoje projekte, a suštinska priča je da će biti samo proširenje rudarske djelatnosti – kaže Stanko Vujković, direktor RŽR Ljubija.

Odluke o trećoj emisiji akcija, izmjeni statuta i povećanju kapitala preduzeća tek su preduslov za dokapitalizaciju Rudnika Ljubija.

– Vlada vodi postupak pregovaranja. Ovo nije završni čin. Otvara se postupak kojim će otpočeti proces dokapitalizacije državnog kapitala u ovom društvu – naveo je Ognjen Hrnjak, rukovodilac Službe pravnih poslova u RŽR Ljubija.

Iz resornog ministarstva su ranije ponovili da su rudnici i dalje imovina Republike Srpske, a kompaniji Arselor Mital samo je dodijeljeno koncesiono pravo da vrši eksploataciju željezne rude, za šta plaća koncesionu naknadu, a tako će i ostati.

Vujković ističe da je investitor dužan da raspiše i proces javnog preuzimanja ostalih akcija RŽR-a. Nominalana vrijednost akcije je jedna marka.

– Svi oni koji se prijave u taj koncept, dokapitalizator je dužan da im plati njihove akcije po najvećoj cijeni, a imate tri načina kako se ona obračunava, a to je knjigovodstvena, nominalna i tržišna. Puno će biti veća od ove koja je sada nominalna, tako da i za male akcionare i za sve ostale ima efekta i ekonomskog i svakog drugog – navoi Vujković.

U Udruženju malih akcionara, koje ima 50 članova, koji posjeduje pet odsto akcija, nezadovoljni su odlukom o dokapitalizaciji.

– Stav malih akcionara je da država ne bi trebalo da prodaje ovaj resurs, već da pokrene proizvodnju u RŽR Ljubija sa svojim kadrovima – ističe Mirko Šašić, predsjednik Udruženja malih akcionara RŽR Ljubija.

Skupština akcionara donijela je i odluku o raspodjeli još jedne dividende u narednom periodu. Prema postojećim elaboratima, procjenjuje se da na geološkim rezervama ima 35 miliona tona rude.

Podsjećamo, zajedničko preduzeće Arselor Mital 2004. godine osnovali su kompanija Mital i RŽR.

Autor: RTRS