“Željeznice Republike Srpske” (ŽRS) danas su iz Prijedora otpremile prve količine od 950 tona uglja na relaciji Dobrljin – Velenje – Pesje u Sloveniji, od ukupno ugovorenih 100.000 tona do kraja ove godine, navedeno je na sajtu ŽRS.

Iz ŽRS navode da će ugalj biti prevožen u saradnji sa još dva nacionalna operatera – kompanijom za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom željezničkom i kombinovanom prometu HŽ kargo iz Hrvatske i Slovenskim železnicama – Tovorni promet iz Slovenije.

Želјeznice Republike Srpske nastavlјaju da ugovaraju i realizuju nove prevoze u teretnom saobraćaju, te intenzivno zajedno sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvom, rade na osiguravanju najprihvatlјivijih modela finansiranja za potrebe buduće modernizacije kako infrastrukture tako i voznih i vučenih kapaciteta, što je klјučni korak ka stvaranju povolјnijeg ambijenta da se tradicionalne robe koje su u u prethodnom periodu prešle na ‘drum’ vrate na želјeznice”, naglasio je vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Želјko Radić.

Iz ŽRS navode da je planom definisano da nove količine uglja za Sloveniju u narednoj 2023. godini, ukupno 400.000 tona, budu distribuisane kvartalno, od po 100.000 tona prevezenih po kvartalu.

Prema riječima Radića novi prevozi uglјa nakon nekoliko godina pauze, spadaju u visoko prioritetne ostvarene cilјeve za ŽRS u okviru nastojanja i doprinosa za proširivanje i razvoj regionalne saradnje sa namjerom aktivnog učešća u stabilizaciji energetske situacije u regionu i nastavku neometanog i kontinuiranog rada elektrana u okruženju.

Izvor: ATV