Dražen Vrhovac, v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, učestvovao je danas na panelu „Digitalizacija javnog sektora“, u okviru samita „Digital Hub Jahorina“, koji se u organizaciji Olimpijskog centra Jahorina održava na ovoj planini od 9. do 12. oktobra.

Cilj samita je edukacija u IT oblasti, oblasti turizma i skijaškog biznisa na planinskoj turističkoj destinaciji.

Govoreći o investicijama i novim ulaganjima Vrhovac je rekao da je nezamislivo unapređenje atraktivnosti domaćeg investicionog ambijenta bez digitalizacije, i na nivou javnog i na nivou poslovnog sektora.

– Sve eventualne otpore ovim procesima treba otkloniti i rješavati tako da sam proces digitalizacije bude adekvatno predstavljen najširoj javnosti u Republici Srpskoj. Ulaganje u ljudske resurse koji će biti nosioci procesa digitalizacije siguran je način da se osigura uspjeh procesa u cjelini – rekao je Vrhovac.

On je podsjetio na zaključke Prve i Druge investicione konferencije, koje je prošle i ove godine organizovala Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, a kojima je intenzivni tehnološki razvoj prepoznat kao motor ukupnog privrednog razvoja Republike Srpske i kao naš izvozni brend.

– Prošle godine smo IT sektor istakli kao jedan od četiri ključna pravca privrednog razvoja Republike Srpske, upravo u digitalizaciji privređivanja i upravljanja. Na Drugoj investicionoj konferenciji, koja je održana u septembru ove godine u Prijedoru, kao ključna prepreka u dosadašnjem procesu ulaganja prepoznata je, pored ostalog, i dugotrajnost administrativnih postupaka, što se ponovo može dovesti u vezu sa potrebom digitalizacije i ubrzavanja brojnih administrativnih i sudskih procedura – rekao je Vrhovac.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske vrlo je aktivna kada je u pitanju finansiranje domaće privrede. Vrhovac je naglasio da je do sada plasirano ukupno tri milijarde KM, od čega 2,4 milijarde KM na kreditnoj osnovi, 650 miliona KM kroz plasmane u hartije od vrijednosti emitenata sa područja Republike Srpske, dok je preostalih 5,1 miliona KM odobreno na bespovratnoj osnovi putem Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj.

– Kroz naše kreditne aktivnosti vidjeli smo dosta pozitivnih primjera digitalizacije poslovnih i radnih procesa. Sve to je doprinijelo poboljšanju poslovne efikasnosti i konkurentnosti preduzeća koja su prepoznala potrebu i potencijale koje proces digitalizacije pruža – objasnio je Vrhovac.

On je naglasio da će Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i u narednom periodu nastaviti da podržava projekte iz oblasti poslovne digitalizacije i digitalizacije javnog sektora putem naših plasmana, na kreditnoj osnovi ili kroz ulaganja u hartije od vrijednosti.

prijedor24h