Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske raspisalo je danas novi javni poziv za isplatu finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, koji će biti otvoren do 31. decembra, čime Vlada želi da im pruži mogućnost da ostvare pravo na isplatu pomoći u iznosu od 750 KM.

“Cilj je omogućiti da ovo pravo ostvare roditelji koji će u međuvremenu steći uslove za prijavu na javni poziv rođenjem djeteta, ali i oni koji su imali formalno pravne prepreke prilikom prijave na prethodni javni poziv. To pravo ostvariće od momenta ispunjenja uslova propisanih javnim pozivom, a uslovi javnog poziva ostaju isti”, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Korisnici koji su ostvarili ovo pravo prijavom na javni poziv koji je bio otvoren od 21. septembra do 21. oktobra ne treba ponovo da se prijavljuju.

NJihovo pravo na isplatu finansijske pomoći od 750 KM na mjesečnom nivou važi do kraja ove godine, pojasnili su iz Ministarstva.

Finansijsku pomoć može da ostvari jedan od roditelja četvoro i više djece ako je na dan stupanja odluke nezaposlen, ima četvoro ili više djece, od kojih najmlađe ima do 18 godina, ima državljanstvo BiH/Republike Srpske, mjesto prebivališta u Srpskoj i teritoriji Brčko distrikta sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske, i ako se ne nalazi u evidenciji Fonda za dječiju zaštitu Srpske kao korisnik nekog od prava iz dječije zaštite.

Popunjen zahtjev, sa neophodnom dokumentacijom, šalje se poštom na adresu Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske broj jedan, Banjaluka.

Zahtjev za isplatu finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj može se preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta do sada je isplatilo finansijsku pomoć za 3.280 korisnika, za šta su izdvojena sredstva u iznosu od 2.460.000 KM.

Autor: Agencije