Delegacija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koju čine članovi Uprave Banke u sklopu posjete Briselu i nastavka aktivnosti na promociji potencijala Republike Srpske posjetila je Predstavništvo Republike Srpske u Briselu.

Tokom razgovora sa šefom Predstavništva Mariom Đuragićem konstatovano je da je zajednički cilj veći priliv kvalitetnih direktnih stranih ulaganja u Republiku Srpsku, nova zapošljavanja i jačanje privrednog ambijenta. Uprava Banke upoznala je šefa Predstavništva Republike Srpske sa konkretnim aktivnostima Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u predstavljanju investicionog profila Republike Srpske, kao i profila naših opština širom svijeta.

Razgovarano je i o mogućnosti da se Predstavništvo u Briselu uključi u promociju investicionih profila, kojima je objedinjen sav privredni potencijal Republike Srpske i olakšan pristup informacijama zainteresovanim investitorima. Predstavnici Uprave Banke podsjetili su da je IRBRS institucija koja, osim promocije potencijala, pruža i kompletnu stratešku podršku potrebnu za realizaciju projekata za ulaganje u Republiku Srpsku.

Takođe, delegacija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske učestvovala je u Briselu na dvodnevnoj konferenciji direktora razvojnih banaka, članica Evropske asocijacije javnih banaka (EAPB) koja je održana juče i danas.

Na konferenciji je predstavljen izvještaj o radu i aktivnostima Evropske asocijacije javnih banaka, kao i rezultati rada banaka članica. Bilo je riječi i o makroekonomskom uticaju aktuelnih globalnih dešavanja (situacija u Ukrajini, klimatske promjene, inflatorni pritisci i slično) na stabilnost i superviziju bankarskog sektora. Razgovaralo se i o mogućnostima jačanja saradnje razvojnih banaka na realizaciji zajedničkih projekata, kako bi se očuvala stabilnosti i ubrzale privredne aktivnosti u nacionalnim okvirima. Dodatno je naglašena važnost ovih ciljeva u uslovima pojačanih makroekonomkih rizika sa kojima se suočavamo.

Evropska asocijacija javnih banaka okuplja nacionalne i regionalne javne finansijske institucije. Trenutno broji oko 100 članica iz različitih evropskih zemalja, sa tržišnim udjelom od oko 15 odsto. Osnovne aktivnosti Udruženja tiču se lobiranja evropskih institucija prema Evropskoj uniji, razmjene iskustava i informacija, te podsticanja na saradnju.

prijedor24h