“Sa Ekonomskim fakuletom imamo zaključen ugovor o obavljanju stručne prakse prema kojem smo preuzeli obavezu da dva studenta primimo da u toku akademske 2022/23.godine obave studentsku praksu u trajanju od 26 radnih dana”, saopšteno je iz Gradske uprave Prijedor.

“Sa Ekonomskim fakuletom imamo zaključen ugovor o obavljanju stručne prakse prema kojem smo preuzeli obavezu da dva studenta primimo da u toku akademske 2022/23.godine obave studentsku praksu u trajanju od 26 radnih dana”, saopšteno je iz Gradske uprave Prijedor.
Ugovore su danas potpisali Jovana Dunović i Boris Jelisavac , studenti 4.godine Ekonomskog fakulteta. Oni će prema unutrašnjem dogovoru biti raspoređeni u Odjeljenje za finansije i Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.
Ovo je druga godina kako Gradska uprava Prijedor i ova visokoškolska ustanova imaju zaključen ugovor o obavljanju studentske prakse.

Izvor: prijedorgrad