Danas je u prostorijama Razvojne agencije PREDA Prijedor prezentovan dokument” Izvještaj procjene digitalne spremnosti grada Prijedora”.

Konsultant na izradi dokumenta a ujedno i prezenter je bio prof.na Elektrotehničkom fakultetu Srđan Nogo, a prezentaciji je prisustvovao Bojan Vojvodić predstavnik GIZ-a koji je jedan od nosioca projekta ” Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”, kojim se realizuje i pametni parking ,a nosioci ovog projekta su i Bit Alijansa i firma Lanako.

Imajući u vidu nedostatak agende digitalne transformacije za jedinice lokalne samouprave (JLS) u BiH, kao i činjenicu da se BiH nalazi na početku puta digitalne transformacije UNDP je razvio set alata za provedbu procjene digitalne spremnosti institucija/JLS u BiH s ciljem izrade mape puta digitalne transformacije takvih institucija.
Brza integracija digitalnih tehnologija u svakodnevni rad javne uprave mijenja današnja društva i ekonomije. Važan aspekt ove oblasti je promjena očekivanja građana i poslovne zajednice u pogledu njihove interakcije s institucijama javne uprave. Realizacija ovih novih očekivanja predstavlja veliki izazov za zaposlene u gradskoj administraciji kao i pripadajućim organizacionim jedinicama grada.
Digitalna transformacija javne uprave u osnovi se odnosi na transformaciju upravljanja i kulturne promjene koje idu u prilog opštoj viziji i strategiji digitalnog razvoja u procesu reforme javne uprave u BiH.
Danas je rečeno da digitalna transformacija podrazumijeva proces koji počinje s procjenom početnog stanja, a potom i jasnim planiranjem mape puta digitalne transformacije, uz jasno postavljene ciljeve, te implementacijom planiranih aktivnosti, kao i konačnom evaluacijom i daljnjim monitoringom implementiranih projekata.
Sprovođenje digitalne transformacije Grada Prijedora nameće se kao imperativ obzirom na nesporne benefite u smislu kvalitetnijih usluga, efikasnijeg poslovanja, značajnih ušteda, veće transparentnosti i zadovoljstva korisnika, a što posljedično doprinosi i snažnijem učešću građana/poslovne zajednice i organizacija civilnog društva u javnom životu. Kako je digitalna transformacija svake institucije kompleksan i konstantan zadatak koji se treba preduzeti na integrisan i sistemski način, dokument Mape puta digitalne transformacije Grada Prijedora će proisteći iz predstavljene procjene digitalne spremnosti Grada temeljene na sveobuhvatnom upitniku organiziranom oko različitih ključnih dimenzija, odnosno stubova koje predstavljaju temelje digitalne vlade.

Izvor: prijedorgrad