U okviru Foruma za građanske inicijative Grada Prijedora, koji okuplja devet članica i članova, predstavnika različitih društvenih grupa, na današnjem drugom sastanku predstavljen je rad foruma, prezentovan cilj i način djelovanja foruma, a budući da je Grad Prijedor dodatno uključen i u projekat “Makers”, prisutnima je prezentovana i spona između ova dva projekta.

Definisane su ključne oblasti kojim bi se forum mogao baviti, a tiču se
otvaranja Omladinskog centra. Grad Prijedor iako ima veliki broj mladih, za iste se ne nude mogućnosti i sadržaj koji bi animirao mlade. Od kulturnih manifestacija, edukativnih, sportskih i sl. Dodatno, kroz Centar bi se organizovale edukacije, a to je posebno potrebno iz domena profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja.

Centar za rani rast i razvoj, kako je ovo inicijativa koja izlazi van okvira nadležnosti Grada, ideja je da sam Forum sa Gradskom upravom uputi Fondu zdravstva inicijativu za zapošljavanje logopeda i defektologa bilo kroz Centar za mentalno zdravlje ili kroz formiranje odvojenog Centra za rani rast i razvoj. Povećan je broj djece sa potrebama logopedske usluge koji ove vrste usluga dobijaju ili u Banjaluci ili u Hrvatskoj.

Dodatno, prepoznata je potreba za rad sa roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju na jačanju samopouzdanja, jačanja roditeljske uloge u specifičnim situacijama.

Dogovoreno je da se ispred Foruma uputi inicijativa Gradskoj upravi za Centar za rani rast i razvoj, a koja bi se objedinjena poslala Zavodu zdravstva Republike Srpske, kao i inicijativa za otvaranje Centra za mlade, takođe da se pošalje prema Gradu za rješavanje.

Izvor: prijedorgrad