Na području grada počela je sanacija udranih rupa koje su nastale tokom zime. Iz Gradske uprave poručuju da će biti popravljena oštećenja koja uoče radnici iz nadležnog Odjeljenja, ali i ona koja im prijave građani ili Savjeti mjesnih zajednica. Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i komunalne poslove grada Prijedora Dragoslav Kabić navodi da se ovi radovi inače obavljaju u aprilu, ali da su već počeli zbog povoljnih vremenskih prilika.

„Stručna lica iz nadležnog Odjeljenja obilaze saobraćajnice i tamo gdje uoče oštećenja dajemo nalog preduzeću koje ima ugovor sa gradom da vrši popravku saobraćajnica, odnosno krpanje saobraćjanica. Svi građani Prijedora mogu prijaviti Odjeljenu oštećenja na saobraćajnicama, a stručne ekipe snime stanje i mi onda dajemo nalog preduzeću da popravi te saobraćajnice“, kaže Kabić.

On dodaje da su brojni planovi na uređenju putne infrastrukture. Za desetak dana počinje zamjena dotrajalih cijevi komunalne infrastrukture u Ulici Mitropolita Petra Zimonjića, a nakon toga i čitava ova ulica na Pećanima dobiće novi izgled.

„Isto tako u narednom periodu izvršićemo rekonstrukciju Ulice Ilije Bursaća. To je ulica od „Kozarskog vjesnika“, odnosno od Crvenog solitera prema obali Sane. Ona je u lošem stanju, ali imamo sreću daje tamo komunalna infrastruktura zamijenjena. Potrebno je samo rekonstruisati saobraćajnicu. Isto tako za nekih pet, šest dana krećemo sa asfaltiranjem saobraćajnica za koje imamo ugovor od prije godinu dana, odnosno idemo u drugi pojedinačni ugovor sa preduzećem „Prijedorputevi“ koje je dobilo ovaj tender i asfaltiraćemo 18 putnih pravaca do ljeta“, poručio je Kabić.

Izvor: kozarski