„Vodovod“ je i danas izvršio vanrednu kontrolu higijensko – zdravstvene ispravnosti vode u Prijedoru. Analizirani su uzorci vode na više lokacija u gradu i u prigradskim naseljima.

Analize svih uzoraka potvrđuju da nema promjena u analiziranim parametrima i da je voda higijensko – zravstveno odgovarajućeg kvaliteta, kao i do sada.

„Vodovod“ a.d. Prijedor nastavlja sa kontrolama kvaliteta vode, o čemu ćemo obavještavati naše potrošače.

Vodosnabdijevanje u Prijedoru je uredno.

prijedor24h