Uz prisustvo najviših zvaničnika i građana Republike Srpske, u Trebinju je danas položen kamen temeljac za izgradnju nove Bolnice Trebinje.

Projektom je predviđena izgradnja savremene zdravstvene ustanove u Trebinju sa pratećim objektom tehničkog bloka i drugom pratećom infrastrukturom, a koja će biti od izuzetnog značaja za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga, po najvišim standardima, građanima Grada Trebinja i susjednih gradova i opština.

Novi bolnički kompleks prostiraće se na površini od 41.080 metara kvadratnih i sadržavaće savremeni objekat bolnice, prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i kompletno uređene pripadajuće kolske i pješačke komunikacije, zajedno sa parkinzima i zelenim površinama. Ukupna površina objekta bolnice (sa tehničkim blokom i nadstrešnicom za sanitete) je 17.826 metara kvadratnih.

Nova bolnica imaće više od 20 službi i odjeljenja i 223 kreveta, a predviđena je medicinska oprema koja treba da zadovolji standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima i adekvatna za pružanje planiranih medicinskih usluga.

Podsjećamo, ugovor za realizaciju ovog projekta svečano je potpisan u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci, 09. februara 2023. godine, sa zastupnikom izabrane grupe ponuđača „HERC GRADNJA“ d.o.o. Bileća. Ukupna vrijednost ovog projekta je 128.448.448,83 КM sa PDV-om. Sredstva za realizaciju projekta se obezbjeđuju iz budžeta Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske opredijeljeni su za izgradnju novih bolničkih kapaciteta i nabavku medicinske opreme, shodno planu razvoja bolničkih zdravstvenih ustanova. Nakon novoizgrađene Bolnice u Bijeljini, rekonstruisanog i izgrađenog Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, novoizgrađene i opremljene Bolnice u Istočnom Sarajevu, izgradnje nove Bolnice u Doboju, kao i rekonstrukcije bolnica u Foči i Zvorniku, novi korak jeste savremeni bolnički kompleks u Trebinju.

Izvor: ATV