Mobilni telefoni i pametni uređaji zabranjeni su tokom trajanje nastave u Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Novom Gradu, rekla je direktor škole Milana Todić.

“Odlukom je zabranjeno korištenje mobilnih telefona i drugih pametnih uređaja i za nastavnike, za vrijeme trajanja časa, osim u svrhu realizacije vaspitno-obrazovnog procesa”, navela je Todića.

Odlukom, koja je donesena na prijedlog Nastavničkog vijeća, učenicima je zabranjeno da koriste mobilne telefone i pametne uređaje od početka prvog do kraja posljednjeg časa.

Todićeva kaže da su prošle školske godine u ovoj školi dvije nastavnice zabranile upotrebu mobilnih telefona u svojim odjeljenjima te razvile određene mehanizme funkcionisanja unutar odjeljenjskih zajednica.

“Kao ishod, navele su razvoj komunikacijskih vještina i intenzivnije druženje što nam je bilo dovoljno da se odlučimo na donošenje ovakve odluke. U doba masovne digitalizacije, samo nas živa riječ može održati sabrane i usmjerene jedne na druge”, kaže Todićeva.

Direktor Osnovne škole “Dragan Vujanović” u Svodni kod Novog Grada Marina Burazor rekla je da je i u ovoj školi zabranjena upotreba mobilnih telefona za vrijeme trajanja nastave.

Direktor Osnovne škole “Branko Ćopić” u Donjim Agićima Mara Ćulibrk kaže da je na Nastavničkom vijeću dogovoreno da učenici ove škole ne koriste mobilne telefone osim da bi se javili roditeljima po završetku nastave.

Direktor Osnovne škole “Vuka Karadžić” u Novom Gradu Tatjana Vujanović rekla je da je planirano da u narednom periodu Nastavničko vijeće predloži odluku o zabrani korištenja mobilnih telefona za vrijeme trajanja nastave.

Izvor: SRNA/ATV