Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Savo Minić posjetio je Fabriku keksa “Mira” i dva veća farmera u ovoj lokalnoj zajednici. Istakao je da ne postoje naznake da će budžet za poljoprivredu za sljedeću godinu biti povećan u odnosu na ovogodišnji od 180 miliona maraka. Najavio je za ovu sedmicu smjenu menadžmenta jednog ili dva šumska gazdinstava, koja negativno posluju.

Fabrika “Mira” zapošljava 370 radnika.

Prošle godine proizvela je sedam i po hiljada tona keksa i srodnih proizvoda, od čega je 80 odsto izvezeno.

Iskoristila je subvencije za kapitalne investicije.

– Riječ je o 200 hiljada maraka za investiciju u proces proizvodnje i prošle godine smo dobili podsticaje od Ministarstva poljoprivrede – navela je Marina Stupar, direktorka fabrike “Mira” Prijedor.

– Ono što ćemo sigurno ubuduće raditi, a to je da ćemo na osnovu informacija sa terena, prilagoditi, i danas smo već razgovarali o tome šta bi konkretno u “Miri” trebalo pomoći kada je u pitanju proivodnja – istakao je Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Republike Srpske.

Osim premije na mlijeko, farmeri od ove godine imaju i premiju po govedu.

Međutim, 2019. godine uvuden je limit na premije za mlijeko od 1,6 miliona litara.

– Nadam se da će biti implementiran taj stepenasti model podsticaja za proizvoddnju mlijeka. Ako ne možemo dati više od 25 pfeninga za dva miliona litara, onda za proizvodnju od tri miliona litara uz onaj treći milion možda možemo dati – 20, za četvrti milion – 15, za peti – deset pfeninnga – rekao je Јusuf Arifagić, Prijedor.

– Mi smo mišljenja da nam treba premija za mlijeko i da bez nje ne može funkcionisati mljekarstvo, a podsticaj je dobrodošao – dodao je Dragan Baltić, Prijedor.

Proizvodnja mlijeka u Srpskoj u ovoj godini je povećana.

50 miliona litara se izvozi.

– Želimo da oni veliki, koji su zamajac proizvodnje, mljekarstva nastavljaju sa proiuvodnjom mlijeka, ali isto tako želimo i da one koji rade isključivo za sebe, za članove porodičnog domaćinstva za izdržavanje, zadržimo – poručio je Minić.

– Održaćemo jedan sastanak sa poljoprivrednicima, mljekarima i svima ostalima, koji su kompetentni da usaglasimo šta je prioritet za narednu godinu. Ići ćemo zasigurno u povećanje stavke sa 1,3 miliona podignemo na 1,5 miliona – napomenuo je Slobodan Јavor, gradonačelnik Prijedora.

Za ovu sedmicu, ministar Minić najavio je promjenu menadžmenta jednog ili dva šumska gazidnstava koja posluju negativno.

Njih je trenutno devet, ali Minić kaže da neka od njih poboljšavaju rezultat kako se godina približava kraju.

Autor: RTRS