Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik Svetih mučenika Gurija, Samona i Aviva. Ovaj praznik, koji je ujedno i prvi dan Božićnog posta obilježava se 15. novembra po starom, odnosno 28. novembra po novom kalendaru.

Prilikom gonjenja hrišćana, za vrijeme careva Dioklecijana i Maksimijana, u gradu Edesi uhvaćena su dva druga: Gurije i Samon.

Izvedeni su pred sudiju koji im zaprijeti smrću ukoliko se ne pokore naredbi cara o tome da se klanjanju idolima, na šta mu oni odgovoriše: “Ako se pokorimo naredbi carskoj, propašćemo, čak i ako nas ti ne ubiješ.”

Nakon toga, svirepo su mučeni i bačeni u tamnicu u kojoj su ostali od 1.avgusta do 10.novembra. Trpili su veliku glad i teškoću. Nakon toga ih osudiše na smrt 322. god. za vrijeme cara Likinija.

Kasnije je i Aviv đakon Edeski, završio kao i oni. Njegova majka je izvadila iz ognja njegovo tijelo i sahranila ga pored Gurija i Samona.

Kad je gonjenje hrišćana prestalo, podignut je hram u njihovu čast, a mošti su položili u jedan kovčeg. Nakon toga, počela su mnoga čuda da se dešavaju.

Jedan od tih čuda vezuju se za priču o udovici.

Naime, jedna udovica u Edesi imala je kćerku kojom se oženio jedan Got vojnik iz grčke vojske. Kako se ta žena plašila da da svoju kćerku u daleku zemlju, Got se zakle na grobu sveta tri mučenika, da nikakvo zlo neće djevojci učiniti nego da će je uzeti za zakonitu ženu, pošto je kako je tvrdio, neoženjen. U stvari, bio je već u braku. A djevojku koju je uzeo držao je kao robinju dok mu ne umre zakonita žena. Kada se to dogodi, on u dogovoru sa svojom rodbinom sa mrtvom ženom će da zakopa i živu robinju. Devojka u suzama molila Sv. mučenike da je spasu. I oni joj se javiše u grobu, uzeše je i trenutno preneše iz Gotske zemlje u Edesu, u svoju crkvu, piše Žena Blic.

Sutradan, kada su otvorili crkvu, našli su djevojku kraj groba svetitelja, i tako su saznali o njenom čudesnom izbavljenju.

Ovu molitvu treba danas izgovoriti: “Čudesa svetih Tvojih, kao stijenu neoborivu si nam darovao Hriste Bože: njihovim molitvama savete zlorječitih razori, osnaži silu carstva, kao jedini Blag i Čovekoljubac”.

Izvor: Srpskainfo