U Sarajevu je danas održana svečana konferencije Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica.

Konferencija je održana u okviru projekta Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju, koji financira Europska unija, a okupila je preko 80 predstavnika lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva iz 12 lokalnih zajednica BiH, te predstavnike donatora, nevladinih organizacija i međunarodne zajednice.
Centralni događaj svečane konferencije “Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica koja je danas održana u Sarajevu, koja je organizovana u okviru trogodišnjeg projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju” bila je dodjela Europske oznake izvrsnosti u upravljanju (< ELoGE >) Vijeća Europe jedinicama lokalne samouprave, koje su uspješno završile < ELoGE > program, temeljen na samoprocjeni lokalnih samouprava u odnosu na 12 principa dobrog demokratskog upravljanja.
Od ukupno 12 lokalnih samouprava koje su sudjelovale u < ELoGE > procesu, ovu prestižnu oznaku, ponijele su Općina Jablanica, Grad Prijedor i Općina Žepče.

Izvor: prijedorgrad