Osvećena krstovdanska voda (agiasma) kod pravoslavnih vjernika izaziva posebno strahopoštovanje kao svetinja i nju je potrebno uzimati na prazan želudac zajedno sa prosforom, odmah poslije jutarnjeg molitvenog pravila.

Prema vjerovanju Crkve, agiasma nije obična voda sa duhovnim značenjem, već je to novo postojanje, duhovno-tjelesno postojanje, tijesna međusobna veza Neba i zemlje, blagodati i materije, navodi sveštenstvo.

Evo zašto se velika agiasma prema crkvenim kanonima smatra kao svojevrsni niži stepen Svetog Pričešća:

– u slučajevima kada se po učinjenim grijesima nekom članu Crkve daje epitimija i zabranjuje pristupanje Svetom Hristovom Tijelu i Krvi, dodaje se i “da pije agiasmu”.

Krstovdanska voda je svetinja, koja treba da postoji u svakoj kući pravoslavnog hrišćanina.

Ona se brižljivo čuva u svetom kutku pored ikona.

Pored krstovdanske vode, pravoslavni hrišćani često koriste vodu osvećenu na molebanima (malo vodoosvećenje), koje se služi tokom cijele godine.

Obavezno malo vodoosvjećenje se služi na dan Iznošenja drveta Životvornog Krsta Gospodnjeg i na dan Prepolovljenja, kada se podsjećamo na Spasiteljeve riječi sa najdubljom tajnom, koje je rekao ženi Samarjanki:

– A ko pije od vode koju ću mu Ja dati neće ožednjeti dovijeka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život vječni” (Jevanđelje od Jovana, glava 4, stih 14).

Svetu krstovdansku vodu treba uzimati na prazan želudac zajedno sa prosforom poslije jutarnjeg molitvenog pravila, sa posebnim strahopoštovanjem kao svetinju.

Kada čovjek uzima prosforu i svetu vodu, govorio je zatvornik Georgije Zadonski, tada mu se nečisti duh ne približava, duša i tijelo se osvećuju, misli se ozaruju za bogougađanje, i čovjek postaje sklon ka postu, molitvi i svakoj dobrodetelji.

Prilikom vodoosvećenja, moli se da voda bude na izbavljenje od grijehova, za iscjeljenje i očišćenje duše i tijela, na osvećenje srca i uma i na svaku izvrsnu korist, da ona bude voditelj u vječni život i odgoni svaki nasrtaj vidljivih i nevidljivih neprijatelja, prenosi Bašta Balkana.

Molitva prije uzimanja prosfore i svete vode

“Gospode, Bože moj, neka mi Tvoj sveti Dar – prosfora i sveta voda Tvoja, budu na ostavljenje grehova mojih, na prosvećenje uma mog, na ukrepljenje duševnih i tjelesnih sila mojih, na zdravlje duše i tela, na savlađivanje strasti i nemoći mojih po beskrajnom milosrđu Tvome, molitvama Prečiste Majke Tvoje i svih Svetih Tvojih. Amin.”

Autor: Srpskainfo