Naime, lijepo vrijeme omogućilo je nastavak čišćenja korita rijeke Miloševice u cilju poboljšanja protočnosti vode i smanjenja rizika od poplava.

Istovremeno se pristupilo rješavanju višedecenijskog problema mještana Cikota i obližnjih sela koja gravitiraju prema mostu u Cikotama , a koji nije bio bezbjedan za korisnike.
Takođe, u naselju Gomjenica u dužini od 200 metara počeli su radovi na krčenju šiblja i uređenju putnog pojasa na regionalnom putu Prijedor – Tomašica čime će biti omogućena bolja preglednost i bezbjednost za sve učesnike u saobraćaju.

Lijepi dani stvorili su mogućnost za početak radova na nasipanju makadamskih puteva koji su ujedno i pravci za prigradske autobuske linije.
Svi ovi radovi izvodiće se kontinuirano i u narednom periodu, shodno vremenskim uslovima.

Izvor: prijedorgrad