Svake godine svjedočimo sve većem broju odlazaka stanovnika iz BiH u potrazi za boljim poslovnim prilikama i kvalitetnijim uslovima života.

Neki od njih nikada se više ne odluče vratiti u svoju zemlju te pristupaju i odricanju od državljanstva BiH.

Ipak, u odnosu na ranije godine, primjetno je da se broj zahtjeva smanjio.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH za “Raport” su kazali da se državljanstva odreklo 2.147 lica, što je znatno manje u odnosu na prethodne godine.

Prema podacima Ministarstva, trend porasta broja zahtjeva za odricanje od bh. državljanstva je bio u konstantnom rastu do 2023. godine.

Naime, od 1996. do 2000. godine broj zahtjeva se kretao od šest do 63, da bi u 2001. godini drastično prastao na 2.608 zahtjeva, a u 2002. godini na čak 8.346.

Godine 2003. državljanstva BiH se odrekao najveći broj građana – njih 9.128. Od tada do danas, broj zahtjeva za odricanje od bh. državljanstva se počeo smanjivati.

Zbog koje države se najviše odriču BiH?

Građani državljanstvo BiH najčešće mijenjaju sa državljanstvom Njemačke i Austrije, podaci su Ministarstva civilnih poslova.

BiH ima potpisane sporazume o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, te građani koji stiču državljanstvo tih država mogu zadržati i državljanstvo BiH, međutim, Ministarstvo nema podatke o broju građana koji imaju dvojno državljanstvo.

“U postupku odricanja od bh. državljanstva stranke nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već posjeduju ili da im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države. U neformalnim razgovorima najčešće navode kao razlog rješavanje radno-pravnog statusa, pravo na posjedovanje nekretnina, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inostranstvu. Veći broj lica koja se odriču bh. državljanstva je u potpunosti integrisan u sredinama u kojima žive u inostranstvu i najveći broj ih je druga generacija u inostranstvu, tj. nisu rođeni u BiH”, kazali su iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Administrativna taksa za odricanje iznosi 800 KM, a za odricanje radi sticanja/posjedovanja državljanstva neke od država bivše Jugoslavije taksa iznosi 200 KM.

Procedura odricanja od bh. državljanstva

Lice koje se odriče od državljanstva BiH, daje izjavu o odricanju lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova BiH u Sarajevu ili u diplomatsko konzularnim predstavnišvtima BiH – ambasade i konzulati (DKP) u inozemstvu.

Uz izjavu o odricanju obavezno se prilaže:

  • Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantovano sticanje državljanstva druge države (garancija);
  • Prijava boravka ili prebivališta u inostranstvu ne starija od šest mjeseci.

Izvor: Agencije