Ribnjak „Saničani“ je u stečaju od marta 2021. godine , a danas je u Saničanima stečajni upravnik Mirko Marčeta izjavio da bi Skupština akcionara, na kojoj će biti razmatrani uslovi prodaje ovog preduzeća, trebalo da bude održana krajem juna ili početkom jula. Skupština povjerilaca krajem januara donijela je odluku da se u prodaju Ribnjaka ide kao pravno lice.

Radnicima, mještanima i samom gradu Prijedoru je u interesu da se stečaj što prije okonča kako bi se riješili brojni problemi. Trenutno radi pet radnika koji od januara nemaju ni plate, ni doprinose za zdravstveno osiguranje.

Veljko Dragić, predstavnik radnika u Odboru povjerilaca, kaže da bi bilo najbolje da se što prije raspiše licitacija i preduzeće proda. “Zadnju platu smo dobili 31. decembra, doprinosi nam nisu uplaćeni za ovaj period“, kaže Dragić.

Njegov kolega Ljuban Vranješ navodi da se trenutno u preduzeću radi sječka, te da je sve legalno što se tiče licitacije, ali da se ne radi po propisima.

Ribnjak „Saničani“ ima ogroman potencijal za razvoj lokalne zajednice. Svakako može uticati i na razvoj turizma, ali stečaj još uvijek traje i nema konkretnih pomaka. Sa aspekta poljoprivredne proizvodnje, stiglo je dosta prijava od mještana i poljoprivrednih proizvođača, tvrdi Žarko Tubin, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora

„Žalili su se da su zapuštena područja ovog ribnjaka postala staništa divljih životinja, koje prave štetu na poljoprivrednim usjevima. Stav Gradske uprave je da ribnjak mora raditi i već su obavljeni neki razgovori sa predstavnicima Vlade“, navodi Tubin.

Mještanin Saničana i odbornik u lokalnoj skupštini Nenad Gvozden naglasio je da nikome nije jasno zašto stečajni postupak nakon više od tri godine nije okončan.

“Moje pitanje ide samo prema stečajnom upravniku. Znamo da on vodi postupak stečaja i da je on trenutno glavni za proces Ribnjaka. Šta je njegova namjera? Mislili smo da je njegova namjera da on ovaj stečaj provede u najboljoj namjeri”, kategoričan je Gvozden.

Gvozden je pomenuo da sječka iz Ribnjaka “Saničani” ide u Dubicu na vaganje, jer je dubičko preduzeće dobilo tender za sječku na licitaciji, te pitao da li je normalno da ako metar drva košta na tržištu 120 KM, sječka iz Ribnjaka ide za 14,90 KM? Najavio je i da će kao odbornik tražiti posebnu sjednicu Skupštine grada Prijedora da se raspravlja o Ribnjaku „Saničani“ a.d. u stečaju, te naveo da su mještani spremni blokirati saobraćajnicu kamionima koji odvoze sječku.

Stečajni upravnik Mirko Marčeta negirao je navode o nelegalnim radnjama po pitanju sječke.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Aleksandar Šobot rekao je da je Grad Prijedor pokrenuo mnoge projekte u svrhu odbrane od poplava. Trenutno se radi na projektu prve faze regulacije rijeke Miloševice, koji košta 3,2 miliona maraka plus PDV. Grad je takođe dosta radio na saniranju bujičnih poplava, a izražen je i problem ribnjačkog kompleksa.

„Imamo problem ribnjačkog kompleksa koji je ogroman hidrotehnički objekat, a čija mreža kanala i nasipa iznosi nekoliko desetina kilometara. Nažalost, mi nemamo pravu sliku u kakvom je to stanju i koliko može da traje, da izdrži, da zadovoljava standarde. Mi se, kao lokalna zajednica koja je zainteresovana za rješavanje tog problema, iskreno nadamo da će svi koji su trenutno uključeni u rješavanje tog problema, uložiti dodatni napor da u što kraćem roku same procedure i procese završe, tako da bi novi vlasnik, ma ko on bio, mogao da sagleda situaciju i stanje na terenu“, rekao je Šobot.

Predstavnici gradske vlasti u Prijedoru su, u više navrata od pokretanja stečaja, iskazali interes da ovo preduzeće kupi Vlada RS i preda na upravljanje gradu Prijedoru. Prijedorski Ribnjak „Saničani“ je za 120 godina postojanja prošao niz vlasničkih i organizacionih transformacija, a upravlja posjedom površine 1.367 hektara.

Izvor: kozarski.com