Narodna skupštine Republike Srpske trebalo bi na sjednici u utorak, 9. jula, da donese odluku o proglašenju Crkve Svetog Arhanđela Mihaila manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici spomenikom kulture i nepokretnim kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

U skladu sa ovom odlukom, koja će biti razmatrana u nastavku sjednice parlamenta, trebalo bi da, između ostalog, budu zaštićeni ovaj vjerski objekat, njegova okolina i predmeti od umjetničke i istorijske vrijednosti – ikona Bogorodice sa Hristom u naručju, na stubu u naosu, zlatotkana obuća Svetog Vasilija Ostroškog i ključ iz manastira Moštanice.

– Crkva Svetog arhanđela Mihaila, koja je dio manastira Moštanica, posjeduje istorijske, duhovne, estetske, društvene i kulturne vrijednosti na osnovu kojih se predlaže da se proglasi za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima – ističe se u obrazloženju Prijedloga odluke o proglašenju ove crkve spomenikom kulture – nepokretnim kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

U tom dokumentu se navodi i da je Crkva Svetog Arhanđela Mihaila važan svjedok religijskog i političkog života srpskog naroda koji posjeduje istaknute istorijske i duhovne vrijednosti.

– Svojim izuzetnim položajem u planinskom području ova crkva posjeduje znatne ambijentalne i prirodne vrijednosti. Kao značajan primjer stilske grupe trikonhalnih građevina razvijenog tipa, posjeduje znatne arhitektonske vrijednosti, a visok nivo izvornosti dekorativnog ukrasa na fasadama doprinosi posebnim umjetničkim i estetskim vrijednostima spomenika kulture – ističe se u obrazloženju.

Osnivanje manastira Moštanica vezuje se za doseljavanje srpskog pravoslavnog stanovništva na prostor moštaničkog Potkozarja krajem 15. vijeka.

Dimenzije crkve dužine 23,5 metra, širine 10,5 metara i vanjske visine kupole 21,7 metara, čine je drugim po veličini manastirskim zdanjem u Bosni, a poseban doprinos monumentalnosti hrama naglašava način zidanja od fino tesanih masivnih kvadara laporovitog krečnjaka.

Zbog perioda nastanka i arhitektonske vrijednosti crkve, koja je u najvećoj mjeri sačuvala autentičan izgled, manastir Moštanica smatra se jednim od najznačajnijih srpskih pravoslavnih manastira.

Nastavak 10. redovne sjednice je u utorak, 9. jula, po okončanju svečane sjednice parlamenta Srpske.

Autor: SRNA/banjaluka.net