Izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnoj banci /IRB/ Republike Srpske, kojim se predviđa uvođenje platnog prometa i prijem depozita, ne narušava se sistem poslovanja ove banke te nema rizika za korisnike, rekao je za Srnu v.d. direktora Dražen Vrhovac i pojasnio da će sada postojati i mogućnost otvaranja računa što su do sada radile samo komercijalne banke.
Govoreći o procesu usklađivanja, Vrhovac je rekao da je to dugotrajan proces i da će se ispuniti svi uslovi da bi IRB mogao poslovati na ovakav način, navodeći da to podrazumijeva i poštovanje pravila OFAK-a, odnosno američke Kancelarije za kontrolu imovine stranaca.

„Apsolutno se IRB ne izlaže riziku. IRB kada ispuni sve uslove i dobije potrebne licence i dozvole za obavljanje platnog prometa, neće moći otvarati račune pravnim ni fizičkim licima koja se nalaze na OFAK listi“, ukazao je Vrhovac.

Kaže da će IRB biti potpisnik svih pravila OFAK-a, ali i drugih međunarodnih ugovora i principa po kojima funkcionišu sve banke, istakavši da se na ovaj način jača pozicija IRB-a jer će sada klijentima pružati više usluga.

Ukazuje da se upravo o tome i jasno govori u Zakonu o IRB-u, u kojem je propisano da će Banka za obavljanje ovih poslova uspostaviti pouzdan i djelotvoran sistem, sa odgovarajućim upravljačkim i kontrolnim mehanizmima, te da će uspostaviti posebni organizacioni dio za obavljanje ovih poslova.

„Opozicija često izvrće pojmove i dezavuiše javnost. IRB će poštovati sva pravila koja definiše Centralna banka i nadležne agencije“, istakao je Vrhovac.

Takođe, Zakonom je definisano da sredstva nastala u vezi sa obavljanjem navedenih poslova ne mogu koristiti za finansiranje djelatnosti fondova kojima upravlja IRB.

S tim u vezi, nema opasnosti ni za korisinike kredita IRB-a, pojašnjava Vrhovac, te naglašava da povećanje interesovanja za podsticajne kreditne aranžmane govori o povjerenju fizičkih i pravnih lica.

„Rast odobrenih stambenih kredita je 100 odsto u odnosu na godinu ranije. Nominalno, već krajem maja ispunili smo plan za ovu godinu. To se nikada do sada nije desilo“, pojasnio je Vrhovac.

Kada je riječ o pružanju podrške privredi, Vrhovac podsjeća da IRB obezbjeđuje najpovoljnije kredite uz nisku kamatnu stopu, a sve s ciljem modernizacije proizvodnje u Srpskoj, povećanja produktivnosti i konkurentnosti u regionu.

„Zadržali smo kamatnu stopu za uvođenje novih tehnologija od 0,5 odsto. Uvodili smo i druge kreditne linije koje su na raspolaganju privrednicima“, rekao je Vrhovac.

Kaže da IRB odgovara zahtjevima privrede i da konstanto proširuje svoju ponudu.

„Pokrili smo sve privredne djelatnosti. Imamo najduže rokove isplate i mislim da su naše kamate najkvalitetnije na tržištu“, naglasio je Vrhovac.

U pripremi je i drugi Investicioni forum u organizaciji IRB-a, podsjeća Vrhovac i dodaje da je partner ove godine najveća investiciona platforma na svijetu AIM Global.

„Oni će putem svoje mreže pozvati sve investitore, da dođu na Jahorinu u novembru gdje će Republika Sprska predstaviti mogućnosti investiranja za međunarodne i domaće privrednike“, rekao je Vrhovac.

prijedor24h