Opština Bovec slavi 4. jula, praznik Sv. Urha, zaštitnika Bovca. Tim povodom održana je svečana sjednica Skupštine opštine Bovec sa dodjelom priznanja i nagrada održana je u velikoj sali Ita Rina Centa za kulturu Bovec. autorke Damjane Peternelj.
Svečana manifestacija povodom praznika Opštine Bovec bila je namijenjena onima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli većoj vidljivosti i boljem životu Bovca i okoline, kao i onima koji su svoju misiju našli u pomaganju sugrađanima.
Među mnogobrojnim gostima koji su došli da uveličaju ovu proslavu opštine Bovec bila je i delegacija grada Prijedora koju su činili predsjednik Skupštine grada Igor Kneginjić i načelnici gradskih odjeljenja Maja Kunić Rade Rosić i Žarko Tubin. Oni su sa domaćinom županom Valterom Mlekužem i njegovim saradnicima razgovarali o mogućnostima dalje saradnje ove dvije bratske lokalne zajednice.
Povelja o bratimljenju grada Prijedora i opštine Bovec potpisana je 2009.godine.

Izvor: prijedorgrad.org