Pravni stručnjak i profesor ustavnog prava Mile Dmičić rekao je za Press da su, nakon jučerašnje odluke Ustavnog suda RS, ispunjeni formalno-pravni preduslovi za objavu odluke o referendumu o pravosuđu na nivou BiH u “Službenom glasniku RS”, a onda i njegovo raspisivanje!

Međutim, naglasio je Dmičić, predlagač i donosilac ove odluke će, u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, procijeniti koje aktivnosti će dalje preduzeti, razmotriti da li su i u kojoj mjeri ispunjeni njihovi zahtjevi u vezi sa reformom pravosuđa, te odlučiti o daljim koracima.

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS utvrdilo je juče da odlukom o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma o radu Suda i Tužilaštva BiH, koju je Narodna skupština RS izglasala 23. septembra, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Saopšteno je da je Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS, istakao svoja neslaganja, u najvećoj mjeri, ne s ovom odlukom, već s odlukom o raspisivanju republičkog referenduma.

– Razumljivo, kao i u dosadašnjoj praksi, moguće je da se dogodi da predstavnici “druge strane” pokušaju da iskoriste druge mehanizme i pravne lijekove, najvjerovatnije prema Ustavnom sudu BiH – istakao je Dmičić.

U obrazloženju nakon odluke Ustavnog suda RS je navedeno i da je, prema navodima Kluba Bošnjaka, predmetna odluka suprotna i posljednjoj alineji preambule Ustava BiH, kao i principima ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda, ali se ne precizira u čemu se, konkretno, sastoji povreda nacionalnog interesa Bošnjaka.

– Vijeće je ocijenilo da relevantna odredba Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, na čiju se povredu žali podnosilac zahtjeva, nije imperativnog već upućujućeg karaktera jer propisuje da se, nakon što političke stranke zastupljene u organu koji je raspisao referendum predlože kandidate, vodi računa o zastupljenosti političkih stranaka, konstitutivnih naroda i grupe ostalih – obrazloženo je iz Ustavnog suda RS.

Šef Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS Mujo Hadžiomerović nije krio svoje razočaranje zbog ovakve odluke.

– Nemam riječi. Nakon svih ovih odluka, uključujući i posljednje odluke Vlade i Narodne skupštine RS o nesaradnji sa pravosuđem BiH i SIPA, vlast u RS pokazuje da je potpuno izgubila kompas, osjećaj za moralno i druge karakteristike koje bi trebalo da odvajaju čovjeka od drugih živih bića. Ponašaju se kao da su gospodari svega. Takođe, Ustavni sud RS treba reformisati jer je njihov poslovnik neustavan – rekao je Hadžiomerović.

Press