Odbornici Skupštine Kantona Sarajevo nisu usvojili inicijativu u obliku prijedloga da se na sljedećoj sjednici raspravlja o promjeni odluke o imenovanju Osnovne škole “Mustafa Busuladžić” koju je danas predložila Segmedina Srna-Bajramović.

Sa 16 glasova za promjenu imena škole “Mustafa Busuladžić”, osam protiv i šest suzdržanih predsjednica Skupštine KS Ana Babić konstatovala je da inicijativa nije usvojena.

– Predsjednica Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić upravo je bila “suzdržana” na inicijativu da se razmatra izmjena naziva škole “Mustafa Busuladžić” u Sarajevu, te na taj način oborila mogućnost ponovnog razmatranja ovog sramnog naziva. Podsjećam, predsjednica Babić teatralno je medijski najavljivala svoju podršku izmjeni naziva škole, a današnju sjednicu je provela u tvrdoglavoj borbi da ova tačka dnevnog reda ne bude razmatrana, da bi na kraju i javno oborila ovu inicijativu – reagovala je Sabina Čudić.

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj u oktobru 2016. godine prihvatila prijedlog da se osnovna škola u Dobroševićima nazove po Mustafi Busuladžiću, a prije glasanja sjednicu su napustili predstavnici opozicije koji nisu bili saglasni sa ovim prijedlogom.

Kritičari ističu da je Busuladžić bio istaknuti saradnik ustaških okupatorskih snaga za vrijeme Drugog svjetskog rata, a njegovo se pisano mišljenje često poklapalo s ideologijom nacizma. Ubijen je bez suđenja u Sarajevu 29. juna 1945. godine.

Takođe, priča je aktuelizovana nakon protestne note Izraela koja je upućena Ministarstvu inostranih poslova BiH.

Izvor: Kliks