U Banjaluci je predstavljena knjiga “Kome to smetaju `mali Rusi`?” autora Predraga Ćeranića, dekana Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci, koja govori o geopolitičkim težnjama zapadnih sila kod kojih se sintagma “mali Rusi” uvriježila kao naziv za Srbe.

Ćeranić je istakao da zapadne sile uporno ukazuju na veze Srba sa Rusijom u geopolitičkom i suštinskom smislu, naglašavajući da su te veze duboke, iskrene, vjekovne, ne samo u pogledu vjere i porijekla, već i situacije u kojoj se i danas nalaze Srbi i Rusi.

“`Mali Rusi` smetaju svjetskoj finansijskoj eliti oličenoj u bankarskom kartelu i velikim korporacijama koje su toliko moćne da utiču na svoje vlade do te mjere da mogu prouzrokovati nove ratove tamo gdje postoji njihov interes”, rekao je Ćeranić novinarima prije promocije.

Prema njegovim riječima, cilj te elite je da vlada svijetom, svjetskim resusrima, pri čemu je Rusija glavna meta nakon Bliskog istoka.

“Međutim, na Balkanu su prepreka nepokorni Srbi koje treba potčiniti i učiniti nebitnim faktorom u političkom i vojnom smislu kako bi pohod na Rusiju mogao da bude nastavljen”, naglasio je Ćeranić.

On je naveo da ova knjiga predstavlja hronologiju njegovih viđenja aktuelnih političkih situacija od 2014. do 2018. godine, ističući da ta viđenja nisu izgubila na aktuelnosti.

“Ona su podijenjena u dva dijela, od kojih je prvi širi geopolitički kontekst, a drugi o našim unutrašnjim problemima, nesporazumima, insajderima velikih geopolitičkih igrača”, kaže Ćeranić.

On je istakao da Srbe danas nastoje potčiniti raznim metodama, pri čemu su mediji vrlo važan alat u rušenju nepodobnih vlada, kako bi srpsko biće postalo potpuno beznačajno.

Ćeranić je naveo da su Srbi locirani kao “mali Rusi”, koji su nepokorni i kojima treba slomiti kičmu da bi se pohod na Rusiju nastavio, te naglasio da je osnovni izlaz iz te situacije u sabornosti, odnosno u tijesnoj vezi Banjaluke sa Beogradom.

“Pomenuta finansijska svjetska elita želi da na drugim mjestima u svijetu učini ono što se dešava u Libiji, o čemu se vrlo malo izvještava, a gdje britanske specijalne jedinice čuvaju naftna postrojenja i eksploatišu naftu. Poslije Libije je trebalo isti model primijeniti u Siriji, Iranu, zatim Rusiji, da bi na kraju ostala Kina”, objasnio je Ćeranić.

Ćeranić je naveo da je u knjizi pokušao da odgovori na niz aktuelnih, gorućih pitanja o tome šta je “Islamska država”, ko su njeni kreatori, te zašto nije postojao međunarodni sud za tolike javno obznanjene zločine i gubitak stotine hiljada stanovnika?

O knjizi “Kome to smetaju `mali Rusi`?” na promociji je govorio stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević koji je istakao da je bezbjednost danas sve, te da ova knjiga na naučan, stručan i operativan način pokazuje koliko je tanka granica između unutrašnje i međunarodne bezbjednosti.

“Ona istovremeno dokazuje da je BiH nebezbjedna, nesigurna i nestabilna zemlja. BiH je svoju unutrašnju bezbjednost prepustila međunarodnom faktoru koji djeluje isključivo sa pozicije svojih geoplolitičkih interesa i održava stanje prividne lažne stabilnosti”, rekao je Galijašević.

On je dodao da su u BiH instrumeniti koji treba da garantuju bezbjednost duboko podijeljeni, destruktivni, te da unutar sebe imaju sisteme i parasisteme koji upravo djeluju na destabilizaciju.

Prema njegovim riječima, oni koji danas govore o neopasnosti islamskog radikalizma, ne razumiju islam u kojem su svi vjernici misionari dužni pozivati u islam, svjedočiti da je jedan Bog i da je Muhamed njegov poslanik, riječju, djelom i mačem.

“Kada se vide objašnjenja koja Ćeranić daje u svojoj knjizi, oni koji žele da znaju na koji način zlonamjerni faktori ruše bezbjednost, međuetnički dijalog i vjerski dijalog, ruše mogućnost opstanka BiH, shvatiće da je to geopolitički projekat i da je BiH zemlja na čekanju konačne geopolitičke volje i odluke”, istakao je Galijašević.

RTRS