RTRS nezvanično saznaje da su uhapšeni Milenko Krsmanović, Marko Ninković, Bojan Abazović, Aleksandar Kovačević, Nenad Јanković, Nedeljko Arbinja, Borislav Lizdek, Žarko Zečević, Duško Koprivica, Radivoje Grujić, Goran Vasiljević, Slavko Bartula, Dragiša Kanostrevac, Milan Nešković, Vlado Borovina, Davor Vučićević, Јovan Bajagić, Dragan Antonić, Nenad Lopatić, Mile Lizdek i Dragan Đukić.

Ova lica su osumnjičena da su u proteklom vremenskom periodu na području opština Sokolac, Rogatica i Pale izvršili više krivičnih djela, na taj način što su po prethodnom dogovoru vršili krađe šumsko drvnih sortimenata, prikrivanje tragova i dokaza navedenih krađa, falsifikovanje službenih otpremnih iskaza, zloupotrebu službenog položaja, neprijavljivanje krivičnih djela šumskih krađa, preklasiranje šumsko drvnih sortimenata povlaštenim kupcima, utaju poreza i doprinosa sačinjavanjem fiktivnih faktura kao i prometom robe bez fakturisanja i evidentiranja i preprodajom šumsko drvnih sortimenata lica zaposlenih u ŠG Romanija trećim licima i preduzećima i drugim krivičnim djelima čime su oštetili budžet Republike Srpske i javne prihode Republike Srpske (javno preduzeće Šume Srpske) za, za sad, neutvrđen iznos novca.

Žarko Zečević je osumnjičen da je, kao upravnik Radne jedinice Sokolac u Šumskom gazdinstvu Romanija, zloupotrebom službenog položaja, prekoračio granice ovlaštenja, te stavio pojedine kupce u povlašten položaj, te da je zajedno sa drugim zaposlenim licima u ŠG Romanija, prema prethodnom dogovoru, vršio šumske krađe kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist. Osumnjičen je i za prikrivanje, odobravanje šumske krađe, kako fizičkim licima, tako i zaposlenima u ŠG Romanija.

O ovim radnjama su kao saučesnici ili direktni izvršioci osumnjičeni njegovi podređeni- zaposleni u ŠG Romanija Slavko Bartula (referent za uzgoj zaštitu i iskorištavanje), Dragiša Kanostrevac (referent za uzgoj zaštitu i iskorištavanje), Duško Koprivica (otpremač), Radivoje Grujić (otpremač), Goran Vasiljević (krojač, razmjerač i realizator), te radnici druge radne jedinice Studena Gora koja posluje u skopu ŠG Romanija, a koji su u direktnoj vezi sa Dragišom Kanostrevcem i to Milan Nešković (čuvar Šuma) i Јovan Bajagić (čuvar Šuma).

Da su u direktnoj vezi sa Zečevićem osumnjičeni su i Marko Ninković (čuvar Šuma), Bojan Abazović (čuvar Šuma) i Mladen Sokolović (čuvar Šuma), koji pored vršenja direktnih krađa šumsko drvnih sortimenata i pogodovanja određenim kupcima (kroz pretovar, preklasiranje), omogućavaju i učestvuju u krađama šumsko drvnih sortimenata sa Milenkom Krsmanovićem i zajedno prikrivaju dokaze i tragove izvršenih krivičnih djela, te otuđenu šumsko drvnu masu preprodaju Aleksandru Kovačeviću i drugim licima.

Kanostrevac, koji posjeduje ilegalno postrojenje za obradu drveta (brenta) u mjestu Јasik Opština Sokolac, takođe je u komunikaciji sa zaposlenima u ŠG Rogatica (Јanković), koji mu omogućava nelegalnu sječu na području ŠG Rogatica.

Takođe je utvrđena veza između Vlade Borovine, koji posjeduje nelegano postrojenje za preradu drveta u mjestu Јasik u Opštini Sokolac, i Dragiše Kanostrevac te Јovana Bajagića i Milana Neškovića. Oni po prethodnom dogovoru vrše krađe šumsko drvnih sortimenata koja obrađuju u postrojenjima za obradu drveta kod Dragiše Kanostrevca i Vlade Borovine. Borovina i Kanostrevac preprodaju obrađenu drvnu masu, čime izbjegavaju plaćanje poreza i doprinosa i vrše nedozvoljenu trgovinu.

Kanostrevac je u komunikaciji sa Milom Lizdek i Јutanom, koji mu prevoze nelegalno posječene šumsko drvne sortimente, koje po potrebi sklanja kod Nebojše Erića na postrojenje za obradu drveta. Јovan Bajagić i Milan Nešković, koristeći svoj službeni položaj čuvara šuma, prikrivaju tragove i dokaze šumskih krađa, pronalaze šumsko drvni sortiment za Kanostrevca i onemogućavaju dokazivanje pomenutih krivičnih djela policijskim službenicima.

Takođe, Dragan Antonić, vlasnik postrojenja za obradu drveta (brenta) na Ravnoj Romaniji, u direktnoj komunikaciji sa Nenadom Lopatićem, koji je jedan od izvođača radova u ŠG Romanija, vrše krađu šumsko drvnog sortimenta, (koju potom obrađuje na svom postrojenju izbjegavajući plaćanje obaveza), Milom Lizdekom i u stalnom je kontaktu sa Duškom Koprivicom (otpremač u Š.G Romanija) sa kojim otuđenu drvnu masu pokušava prikriti pravljenjem lažnih otpremnica, žigosanjem trupaca na nepropisan način i stavljanjem pločica s ciljem prikrivanja otuđene drvne mase i prikazivanjem iste kao drvne mase iz privatne šume. Otuđenu drvnu masu obrađuj, da ukloni mogućnost utvrđivanja porijekla robe, i potom je preprodaje kupcima, izbjegavajući plaćanje obaveza i doprinosa.

RTRS