Kako bi zadovoljili potrebe lokalne privrede i tržišta rada i u ovoj godini fokus djelovanja Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje će biti na poboljšanju praktične nastave i kvaliteta obrazovanja, naglašeno je ovom prilikom. Profesionalna orijentacija učenika, ispitivanje potreba privrede, budućih investitora, sagledavanje trendova u obrazovanju i zapošljavanju, opremanje kabineta praktične nastave, sve su to aktivnosti na kojima se radilo tokom prošle godine.

Miso Reljić, savjetnik gradonačelnika, precizirao je rezultate anketiranja.

Prema našim standardnim obrascima, oko 56% učenika srednjih škola nastavlja dalje školovanje, a ostatak je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Nažalost, prisutan je trend depopulacije stanovništva, a to se održava i na smanjenje broja učenika, time se smanjuje i priliv na evideniciju Zavoda za zapošljavanje. Tako da nam u junu mjesecu, oko 300 učenika dolazi na evidenciju Zavoda – rekao je Reljić.

S tim u vezi, Savjet aktivno radi na kreiranju upisne politike i akcionom planu zapošljavanja. Tu je i podrška zapošljavanju. Obuke u okviru projekta “Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta”, koje organizuje Agencija “PREDA-PD”, a finansira Međunarodna organizacija rada ILO, druga su šansa za nezaposlena lica, tvrdi Branislav Vujasin, projekt menadžer Agencije “PREDA- PD“.

– U proteklom periodu organizovano je više obuka što se tiče formalnog I neformalnog načina osposobljavanja. Realizovana je obuka iz plasteničke proizvodnje koju je završilo 12 kandidata, kroz obuku za zavarivače MIG/ MAG postupkom prošlo je 24 kandidata, obuka iz IT sektora okupila je 12 kandidata, zatim tapetari 12 kandidata, šivanje gornjih dijelova obuće 24 kandidata, poslovno planiranje – samozapošljavanje 46 kandidata. U toku je obuka za CNC operatere za drvo i metal – pojasnio je Vujasin.

Prema podacima Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje, domaći i strani investitori u Prijedoru, ove godine planiraju da zaposle oko 1.100 novih radnika.

M.Šodić/Kozarski