Zahvaljujući učenicima završnih razreda okupljenim u okviru projekta “Ja građanin”, Srednjoškolski centar Prijedor dobio je osam novih tabli, učenici i profesori kažu da će im to svakako olakšati nastavni proces.

Na časovima demokratlje i ljudskih prava, u okviru Civitasovog programa “Ja građanin”, učenici su zajedno sa svojom profesoricom odlučili da poboljšaju uslove rada u ovoj školi. Tako su kao neformalna grupa mladih aplicirali na Javni konkurs za izbor najpovoljnijeg projekta za unapređenje položaja mladih Gradske uprave Prijedor za 2018. godinu, za nabavku novih tabli.

RTRS/prijedor24h