Na lokaciji Kasarne “Žarko Zgonjanin” u Prijedoru danas je održana vježba “Oganj 2019 – pomoć civilnim vlastima u reagovanju na prirodne i druge nesreće” tokom koje je demonstriran požar u skladištu gdje je bilo i povrijeđenih.
Vježbu je realizovao 1. pješadijski bataljon 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u saradnji sa predstavnicima prijedorskog Crvenog krsta, Civilne zaštite i Teritorijalne vatrogasne jedinice.

Zamjenik komandira Teritorijalne vatrogasne jedinice Radenko Petrić rekao je novinarima da je požar gašen navalnim vozilom, te da vježbu ocjenjuju kao uspješnu.

Komandir bataljona pukovnik Goran Stokić rekao je da je ovo tradicionalna aktivnost vojnih i civilnih struktura u interesu zaštite civilnog stanovništva i njihove imovine.

Vježbi je prisustvovao i zamjenik gradonačelnika Prijedora Aleksandar Miljuš, koji je čestitao učesnicima jer su pokazali sposobnosti i prilikom evakuacije i prilikom gašenja požara.