NATO očekuje od vlasti BiH Prvi godišnji nacionalni program za aktivaciju MAP-a. To je u Sarajevu poručio komandant Zajedničke komande NATO Džejms Fogo, koji ne vidi razlog zašto u BiH ne žele svi da budu dio NATO. Ministarka odbrane u tehničkom mandatu Marina Pendeš kaže da takav potez ne može učiniti, bez saglasnosti ili odluke Predsjedništva ili Savjeta ministara.

Iznevjerena su očekivanja mnogih u političkom Sarajevu da će Marina Pendeš “na svoju ruku” dostaviti GNP u Brisel.

I time aktivirati NATO put BiH koji je na stend-baju zbog protivljenja Republike Srpske, tačnije skupštinskog stava da je vojna neutralnost, nakon bolnog iskustva iz 1995. godine jedino prihvatljiva opcija za srpski narod.

– Vrlo dobro znate na koji način funkcioniše Ministarstvo odbrane ili na koji način ministarka može podnijeti NATO prvi GNP, a on je na bazi odluka i zaključaka koje se donose u Predsjedništvu ili Savjetu ministara. Јoš uvijek ne postoji jedna takva odluka – rekla je Pendeševa.

Za NATO admirala činjenica da u BiH ne postoji opšta saglasnost oko nastavka NATO integracija ne znači mnogo, te uporno podstiče domaće vlasti da dostave GNP.

Uvjerava da ulazak u Alijansu znači sigurnost i ekonomski napredak. Tvrdi da je Republika Srpska promijenila stav od zagovornika do protivnika NATO-a.

– U potpunosti podržavam GNP i želim da bude podnesen, kao što želi i generalni sekretar NATO. Kada se to desi, dobićete stabilnost i sigurnost i poboljšaćete Oružane snage, koje će voditi ekonomskom prosperitetu – tvrdi Džejms Fogo, admiral komandant Zajedničke komande NATO.

Strah od takozvanog “ruskog” uticaja na Balknu pokazao se i tokom posjete visokog oficira NATO-a Sarajevu.

Objašnjavajući neobjašnjivo da je NATO odbrambena, a ne ofanzivna vojna organizacija, Fogo je rekao da NATO ne radi akcije kao što je anektiranje Krima.

– Mi izvodimo operacije koje su odbrambene, koje su tu da odvraćaju, a ne izvodimo ofanzivne operacije. Primarno smo organizacija koja želi da spriječi nasilje, a ako se desi, onda smo tu da branimo članice. Ne radimo aktivnosti kao što je nelegalno anektiranje Krima – kaže Fogo.

U jednoj od “odbrambenih” akcija NATO-a, na Republiku Srpsku je tokom septembra 1995. godine bačeno deset tona eksploziva od čega tri tone sa osiromašenim uranijumom.

Demonstrirajući svoj odbrambeni karakter, NATO je tada ubio 59, a ranio 119 osoba.

Јoš nije utvrđena materijalna šteta, niti razmjere zagađenja vode, zemljišta i vazduha, tokom tih, kako reče admiral Fogo, “odbrambenih aktivnosti NATO”.

Šta bi tek bilo da su ofanzivno djelovali?

RTRS