Skupština grada Prijedora danas je na posebnoj sjednici razmatrala izvještaj o finansijskoj reviziji grada za 2017. godinu, koji je ocijenjen sa rezervom.
Predstavnici Glavne službe za reviziju, koji su prisustvovali posebnoj sjednici, zaključili su da su utvrđene formalno-materijalno značajne greške, čije su ispravke naložene.

Utvrđeno je da, između ostalog, grad Prijedor nije iznio uporedne podatke u vezi sa bilansom uspjeha, da nije izvršena reklasifikacija imovine, kao i da su registrovane neusklađenosti kada je riječ o primjeni Zakona o javnim nabavkama.

“Određeni dio donacija koje je Prijedor imao, kao i niži budžetski korisnici nije evidentiran u skladu sa važećim računovodstvenim politikama”, rekla je novinarima LJiljana Forca iz Glavne službe za reviziju Republike Srpske.

Gradonačelnik Milenko Đaković istakao je tokom sjednice da nije bilo nikakve zloupotrebe budžetskih sredstava i da je revizijom konstatovano da nema materijalno-finansijskih odgovornosti Gradske uprave, kao i da je svim subjektima odmah naloženo da izvrše sve korekcije navedene u izvještaju.

“Riječ je o tehnici knjiženja jer su u 2017. godini donesene nove politike revizijskih pregleda. Izražena su različita mišljenja, pa su pojašnjenja tražena i od resornog ministarstva. Revizija je konstatovala da nema materijalno-finansijskih odgovornosti, ali da tehničke probleme i nepravilnosti treba ispraviti i donijeti dokument kojim se to nalaže”, rekao je Đaković novinarima.

On je dodao i da je tada vršena kontrola 10 lokalnih zajednica i nijedna nije dobila pozitivno, već mišljenje za rezervom, kao i Prijedor.

“Nikakve zloupotrebe budžeta nije bilo. Nije bilo materijalnih šteta za budžet, nije se desila nikakva nezakonita radnja i sakrivanje. Sve je bilo transparentno i tako je bilo i prethodnih godina, ali je sada situacija da skupštinska većina zahtijeva dublje sagledavanje”, rekao je Đaković.

Osim finansijske revizije Gradske uprave za 2017. godinu, vršena je i revizija izvještaja pojedinih preduzeća, poput vrtića “Radost” i Centra za socijalni rad.

Nova skupštinska većina koju više ne čini DNS, između ostalog, ističe da se najveće zamjerke u finansijskom poslovanju odnose na način sprovođenja javnih nabavki i nenamjensko trošenje budžetskih sredstava.

Odbornici SNSD-a nezadovoljni su načinom provođenja javnih nabavki.

“Gradskoj upravi za vođenje javnih nabavki naš klub odbornika daje čistu jedinicu. Neke manje opštine koje rade s javnim nabavkama nisu pravile ovako katastrofalne greške na štetu i račun građana i budžeta grada Prijedora”, rekao je šef Kluba odbornika SNSD-a Dalibor Pavlović.

Iz Demokratskog fronta /DF/ skreću pažnju na nenamjensko trošenje budžetskih sredstva i neusvajanje programa o raspodjeli sredstava recimo od koncesija, suficita, i, kako kažu, zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja.

“Tu su i programi raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za šume, korišćenja šuma i voda. Iako je Skupština grada usvajala programe, prekrajali su ih gradonačelnik i Gradska uprava i trošena su sredstva za neke druge namjene”, izjavio je odbornik DF Mirsad Duratović.

Iz Kluba odbornika DNS-a poručili su da je najvažnije da je izvještajem utvrđeno da nema namjerno izazvanih grešaka. Nakon korekcija, pred odbornicima će biti konačni revizorskih izvještaj.

Doneseno je nekoliko zaključaka odbornika, s ciljem otklanjanja nedostaka i najave traženja budućih kontrola glavne ili eksterne revizije poslovanja za 2018. godinu Gradske uprave Prijedor i preduzeća i ustanova čiji je grad osnivač.