Gradska organizacija Crvenog krsta Prijedor, kojoj je grad prošle godine obezbijedio nove prostorije zbog dotrajalosti starih, iskazala je potrebu za prostorom za skladištenje i distribuciju humanitarne pomoći i predložila da bi najadekvatnije rješenje bio prostor koji se nalazi tik uz nove prostorije ove organizacije.
“Već se razgovara i vidljivo je da postoji pozitivno razmišljanje da se Crvenom krstu dodatno obezbijedi prostor koji je vezan za novi prostor koji koristi, čime bi trajno bio riješen bilo koji problem vezan za prostor namjenski za potrebe Crvenog krsta Prijedor”, navodi se u izvještaju o radu ove organizacije za 2018. godinu.

Crveni krst iskazao je i potrebu da se prostor koji koristi, a koji je u vlasništvu grada Prijedora, prevede u vlasništvo ove organizacije, čime bi bila povećana prohodnost ka donacijama, grantovima i sufinansiranju.

“Takođe bi bilo dobro da se obezbijeđeni prostor Crvenom krstu prevede u vlasništvo s ciljem nesmetanog apliciranja bilo kojeg projekta po raspisanim konkursima jer se većinom traži dokaz da je prostor u vlasništvu”, ističe se u izvještaju.

Posredstvom Crvenog krsta Prijedor, prikupljeno je lani 770 doza krvi, a u više od 70 slučajeva Crveni krst je intervenisao po osnovu porodičnih davanja gdje je porodicama pomogao da pronađe davaoce određenih krvnih grupa.

“Stalnim apelom o potrebi uključivanja što većeg broja ljudi u najhumaniju porodicu dobrovoljnih davalaca krvi i zakonskim vraćanjem mnogih beneficija davaocima, uspjeli smo održati traženih tri odsto davalaca na ukupan broj stanovnika”, dodaje se u izvještaju.

Služba za prijem i raspodjelu humanitarne pomoći u hrani, higijeni, posteljini, odjeći, obući i pelenama opslužila je više od 450 porodica i desetak kolektiva.

I u 2018. godini, kao i u većini prethodnih godina, ova organizacija imala je prihode jednake rashodima odnosno 166.468 KM. Učešće gradskog budžeta bilo je 77.972 KM, a od programa prve pomoć za vozače 78.310 KM. U budžetu grada Prijedora za ovu godinu stavka za Crveni krst uvećana je na 82.489 KM.