Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da će u narednom periodu doći do izmjene režima saobraćaja u ulicama Vuka Karadžića, Dr Mladena Stojanovića i Prote Mateje Nenadovića u Prijedoru i to:

– dio ulice Vuka Karadžića od raskrsnice sa ulicom Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicom
Dr Mladena Stojanovića postaje jednosmjerna ulica (od Gimnazije prema “električnom”),
– dio ulice Dr Mladena Stojanovića od raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića do ulaza u parkiralište “srednjoškolski centar” postaje jednosmjerna ulica (od “električnog” do TC Tropik) i
– dio ulice Prote Mateje Nenadovića od raskrsnice sa Svetosavskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića postaje jednosmjerna ulica (od crkve prema “električnom”).

Grad Prijedor će u skladu sa navedenim izmjenama postaviti adekvatnu saobraćajnu signalizaciju, a učesnici u saobraćaju se mole da pažljivo voze i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

prijedorgrad.org