Iz budžeta grada Prijedora ne izdvajaju se sredstva za plaćanje personalnih asistenata, licima koji imaju zdravstvene poteškoće. Razlo za to je što se na Skupštini grada nikada nije našao prijedlog odluke o naknadi za personalnu asistenciju, za pojedina kategorije oboljelih. Ovo zvuči već kao da je za rubriku „vjerovali ili ne“, ali situacija nije uopšte jednostavna i bezazlena. Bitku sa administrativnim preprekama u cilju ostvarivanja naknade za angažman personalnog asistenta vodi Prijedorčanin Miodrag Glamočanin, koji je otac šesnaestogodišnjaka koji je sa višestrukim i teškim dijagnozama.

RTRS/prijedor24h