Andrija Vukotić, predstavnik nacionalnih manjina u prijedorskom parlamentu, koji je tražio informaciju gdje su sredstva za 2018. i 2019. godinu koja su trebala da budu utrošena za zapošljavanje Roma.

RTRS/prijedor24h