Vojska Srbije radi na modernizaciji svog naoružanja, a jedan od projekata je i modernizacija borbenog aviona “Orao”. To je avion koji leti brže od zvuka, a detaljna ispitivanja konstrukcije aviona pokazala su da “Orao” može da leti do 2042. godine.

Rijetki su primjeri u svijetu da jedna mala zemlja napravi avion koji leti brže od zvuka. To je uradila Јugoslavija u saradnji sa Rumunijom sredinom sedamdesetih godina. Riječ je o avionu Ј-22 “Orao”. Ovaj avion u Vojsci Srbije još leti, a letjeće još veoma dugo jer se radi na njegovoj modernizaciji, piše RTS.

To navode Miodrag Marković, iz firme “Teleoptik žiroskopi”, i pukovnici i piloti Vojske Srbije Dejan Vasiljević i Zoran Prodanović, koji predvode civilno-vojni tim za modernizaciju aviona “Orao”.

Glavni djelovi modernizacije su napadno-navigacijski sistem, optičko-elektronski uređaji i pametno naoružanje.

– Pod tim podrazumjevamo da ćemo moći da ostvarimo isti efekat na cilj sa dvostruko manje, pa i više od dvostruko manjeg broja aviona. Ako su nam za uništenje nekog cilja sada potrebna tri aviona, to ćemo moći sa samo jednim vazduhoplovom – objašnjava pukovnik Dejan Vasiljević, komandant 98. vazduhoplovne brigade.

Modernizovano naoružanje činiće takozvani pametni projektili, čija je preciznost u rangu sličnih borbenih sistema u svijetu.

– Osnovni nosilac je vođena raketa VRVZ-200, koja će omogućiti avionu “rao” dejstva sa visine od 7.000 metara na daljinu od 40 kilometara, i to u uslovima noći i složenim i povoljnim meteorološkim uslovima. Time se dobija veća mogućnost preživljavanja aviona “orao” – istakao je pukovnik Zoran Prodanović, zamjenik komandanta 98. vazduhoplovne brigade.

Neuhvatljiv i sa zemlje i sa neba

Avion “Orao” ima rijetku sposobnost letenja na malim visinama, manjim od 50 metara, što ga čini neuhvatljivim za dejstvo i sa zemlje i sa neba. Na njega će biti postavljeno ukupno 11 novih sistema, sa ciljem da se pojednostavi rad pilota. Sve je to dosta složeno i zahtjeva mnogo truda srpskih vazduhoplovnih stručnjaka.

– Osnova sistema je takozvana staklena kabina, koja podrazumeva moderne senzore i učestvuje sa inercijalnim navigacionim sistemom, prije svega, u određivanju položaja aviona – navodi Miodrag Marković iz firme “Teleoptik žiroskopi”.

Kao što se često govori, nekada je sve bilo kvalitetno. U to, “nekadašnje” vrijeme napravljen je i “Orao”. Detaljna ispitivanja konstrukcije aviona pokazala su da “Orao” može da leti čak do 2042. godine.

RTS/RTRS