U Udruženju Roma u Prijedoru danas su podijeljeni paketi hrane i higijenskih artikala za 90 romskih porodica koji su obezbijeđeni uz pomoć Gradske uprave, rekao je predsjednik ovog udruženja Ramo Salešević.

“Sve romske porodice sa područja Prijedora biće obuhvaćene ovim paketima. Nastojali smo da ovim porodicama bar malo olakšamo teške uslove u kojima žive”, rekao je Salešević.

Salešević je zahvalio gradonačelniku Prijedora Milenku Đakoviću i Gradskoj upravi koja, kako je istakao, ovoj populaciji pomaže tokom cijele godine.

“Za Rome ovi paketi znače mnogo – da im trpeza bar nakratko bude bogatija. Svi smo svjesni da teško ne žive samo Romi, već i mnoge druge populacije, tako da smo neizmjerno zahvalni za ovu pomoć”, izjavio je Salešević.

On je naveo da na području Prijedora živi oko 700 Roma čiji su najveći problemi zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje, ali i obrazovanje i zdravstvena zaštita.

“Grad Prijedor je donio Akcioni plan koji sadrži sve ove oblasti u kojima treba poboljšati položaj romske populacije, a na osnovu kojeg će grad moći da konkuriše prema donatorima i raznim fondovima za sredstva, s ciljem rješavanja tih problema”, rekao je Salešević.

Salešević je istakao da prijedorska Gradska uprava izdvaja sredstva za podršku radu Udruženja, a osim toga, pomaže i nabavku udžbenika i školskog pribora za sve romske učenike.

On je naglasio da novi Akcioni plan predviđa i pomoć Gradske uprave u nabavci lijekova za pripadnike ove populacije starije od 65 godina, kada budu izbrisani sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, za šta će se i Udruženje boriti.

Agencije

Video: Kozarski