U Prijedoru postoji praksa volonterskog rada, ali je svedena na nivo pojedinačnih iskustava koja se uglavnom realizuje kroz saradnju sa nevladinim organizacijama, ocjena je Udruženja građana “Zajednički put mladih” koje je uradilo istraživanje o volonterizmu u gradu na Sani.
“U svim oblastima društvenog sistema postoji potreba za volonterskim radom, ali je neophodno osigurati afirmaciju volonterizma kao socio-ekonomskog resursa na svim nivoima. Potrebno je prepoznati volonterski rad u funkciji sticanja znanja i vještina i povećanja zaposlenosti”, saopšteno je iz ovog udruženja.

Rezultati istraživanja pokazuju da su osobe ženskog pola zainteresovanije za volontiranje, da ispitanici znaju šta je to volonterski rad i da je većina njih prve informacije o volonterizmu dobila u školi.

“Najčešći motiv za volontiranje je to što žele pomoći drugim ljudima i što se zbog toga osjećaju korisno, nešto manje je onih koji to rade jer stiču nova znanja i jer imaju slobodnog vremena”, dodaje se u saopštenju.

Više od polovine ispitanih ne želi se uključivati u volonterske akcije, a oni koji žele najviše su zainteresovani za volonterske akcije jednom mjesečno.

“NJih 62,5 odsto smatra da okolina ne cijeni dovoljno volonterski rad, a njih 41 odsto kažu da ne zna kome da se obrati ako želi volontirati”, navodi se u saopštenju i dodaje da je jedan od zadataka organizacija nevladinog sektora animiranje građana da uzmu veće učešće u procesima volonterizma.

Volonterski rad u najširem smislu definiše se kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti zajednice i društva.

Istraživanje o volonterizmu u gradu Prijedoru Udruženje građana “Zajednički put mladih” uradilo je u sklopu projekta “Volonter za inkluzivnu i pristupačnu budućnost” obuhvativši 52 lica starosti od 12 do 49 godina, različitog nivoa obrazovanja.

Agencije