Ne damo svetinje, napi su ih preci digli, i sa njima do Nebeskog carstva stigli

Podgorica ne da svetinje!

Pogledajte nove, biblijske scene, i riješenost vjernog naroda da odbrani Majku Crkvu, pravdu, korijen iz kojeg je iznikao.

До побједе!