Često perite ruke

Često perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi ili koristite jednokratne maramice na alkoholnoj bazi, čak i kad ruke nisu vidljivo prljave.

Zašto?

Pranjem ruku sapunom i vodom ili brisanje s maramicama na alkoholnoj bazi eliminira se virus na rukama.

Praktikujte respiratornu higijenu

Kad kašljete i kišete prekrijte usta i nos maramicom ili savijenim laktom, maramicu odmah bacite u zatvorenu kantu i operite ruke ili obrišite maramicom na alkoholnoj bazi.

Zašto?

Prekrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja sprečava se širenje virusa. Ako kišete ili kašljete u ruke, možete kontaminirati predmete i osobe koje dodirnete.

Kada i kako koristiti masku?

Nošenje maske može pomoći spriječiti širenje nekih respiratornih bolesti. Međutim, samo nošenje maske ne garantuje zaustavljanje širenja bolesti te ju je potrebno koristiti uz ostale preventivne mjere, koje uključuju higijenu ruku i respiratornu higijenu, te izbjegavanje bliskog kontakta.

Svjetska zdravstvena organizacija zagovara racionalnu upotrebu maski i to u slučajevima kada neko ima respiratorne simptome (kašlje ili kiše) ili postoji sumnja da je obolio od virusa korona ili njeguje oboljelu osobu sa sumnjom na novi korona virus. Sumnja na infekciju korona virusom postavlja se kod osobe koja je u posljednjih 14 dana bila u Kini ili je bila u kontaktu s osobom koja je došla iz Kine i ima respiratorne simptome.

Hiruršku masku koristiti na sljedeći način:

  • Prije stavljanja maske, oprati ruke sapunom i vodom ili alkoholnim dezinficijensom.
  • Pokriti usta i nos maskom i provjerite da rubovi maske dobro prijanjaju uz lice.
  • Izbjegavati diranje maske dok se koristi; ako je diramo, potrebno je oprati ruke sapunom i vodom ili alkoholnim dezinficijensom.
  • Masku koja se navlažila, zamijeniti novom. Nikada ne koristiti istu masku više puta.
  • Masku skidati sa stražnje strane (ne dirati prednji dio) te je baciti u zatvorenu kantu za otpad. Nakon toga, ruke operite sapunom i vodom ili alkoholnim dezinficijensom.

Održavajte razdaljinu kod kontakta s drugim osobama

Održavajte razdaljinu (barem jedan metar) između sebe i drugih osoba, posebno onih koji kašlju, kišu ili imaju temperaturu.

Zašto?

Osoba zaražena respiratornom bolešću, poput infekcije novim koronavirusom ili virusom gripe, kašljem ili kihanjem izbacuje male kapljice koje sadrže virus. Ako ste preblizu te osobe, možete udahnuti virus i razboliti se.

Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta

Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta, pogotovo kada ruke nisu oprane.

Zašto?

Rukama se dodiruju mnoge površine i predmeti, koji mogu biti kontaminirani (zagađeni) virusom. Ako kontaminiranim rukama dodirnete oči, nos ili usta, virus možete prenijeti na sebe.

Ako imate temperaturu, kašalj i otežano disanje, što prije potražite ljekarsku pomoć

Recite svom liječniku ako ste bili u zemlji gdje je prijavljen virus korona ili ako ste bili u bliskom kontaktu s nekim ko je doputovao iz takve države i ima respiratorne simptome.

Zašto?

Kad god imate temperaturu, kašalj i otežano disanje, važno je odmah potražiti ljekarsku pomoć, jer se može raditi o ozbiljnoj bolesti. Respiratorni simptomi s temperaturom mogu imati niz uzroka, a zavisno o vašim ličnim kontaktitima i eventualnim putovanjima, novi virus korona bi mogao biti jedan od njih.

Ako imate blage respiratorne simptome i niste putovali u rizičnu državu

Ako imate blage respiratorne simptome i niste putovali u rizičnu zemlju, primjenjujte osnovnu higijenu ruku i respiratornu higijenu te ostanite kod kuće dok se ne oporavite, ako je moguće.

Praktikujte opšte higijenske mjere nakon kontakta sa životinjama i životinjskim proizvodima

Osigurajte redovno pranje ruku sapunom i pitkom vodom nakon dodira sa životinjama i životinjskim proizvodima; izbjegavajte dirati oči, nos ili usta rukama; izbjegavajte kontakt s bolesnim životinjama ili pokvarenim životinjskim proizvodima. Izbjegavajte kontakt s potencijalno kontaminiranim životinjskim otpadom ili tekućinom na tlu.

Izbjegavajte konzumiranje sirovih i termički nedovoljno obrađenih namirnica životinjskog porijekla

Sa sirovim mesom, mlijekom ili drugim namirnicama životinjskog porijekla postupajte pažljivo, kako biste izbjegli kontaminaciju s nekuvanom hranom, prema dobrim praksama sigurnosti pripreme hrane.

Izvor: Svjetska zdravstvena organizacija WHO

Izvor: ATV