Budžet Programa ublažavanja posljedica izazvanih virusom korona kod poslovnih subjekata na području Prijedora u toku ove godine iznosi 200.000 KM, te obuhvata poslovne subjekte kojima je sjedište na području ovog grada i kojima je zabranjen rad ili djelatnost aktima Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije, a zabrana se odnosi na registrovanu pretežnu djelatnost.
Za ostvarivanje prava iz ovog programa biće objavljen javni poziv u nedjeljniku “Kozarski vjesnik”, na oglasnoj tabli Odjeljenja za privredu i poljoprivredu i na internet stranici grada Prijedora, a rok za prijave je 30. jun.

Prva od četiri mjere je subvencija za plaćanje komunalne takse za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama u iznosu od 100 odsto za mjesece kada im je bio zabranjen rad.

Druga je subvencija za plaćanje komunalne takse za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe od 100 odsto odgovarajućeg dijela komunalne takse srazmjerno vremenu kada je bio zabranjen rad.

Treća mjera je oslobađanje plaćanja zakupnine poslovnih prostora koji su u vlasništvu grada srazmjerno vremenu tokom kojeg je zakupcima bio zabranjen rad, uz uslov da su sve ranije obaveze po osnovu zakupa uredno izmirili.

Četvrta je subvencija za pokrivanje troškova računa od opšteg ekonomskog interesa, a to su računi “Vodovoda”, “Komunalnih usluga” i “Toplane”, i to do 100 odsto za mjesece mart, april i maj.

Obrasci za prijave biće dostupni na info-pultu Gradske uprave i internet stranici grada.

Privredna društva dužna su uz prijavu priložiti kopiju Obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima koje izdaje Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, a za samostalne preduzetnike biće utvrđena pretežna djelatnost uvidom u službene evidencije, odnosno Registar preduzetnika grada Prijedora.

Program ublažavanja posljedica izazvanih virusom korona kod poslovnih subjekata na području Prijedora usvojila je Skupština grada prije dva dana, juče je objavljen u Službenom glasniku grada Prijedora, a na snagu je stupio danas.

Agencije