Planiranjem upisa u struci mašinstva dva nova zanimanja u tećem stepenu, bravar-zavarivač i alatničar. U četvrtom stepenu u struci šumarstvo i obrada drveta planirano je takođe novo zanimanje, tehničar za obradu drveta CNC.

Izvor: RTRS/prijedor24h