Nehuman odnos prema bolesnicima u trijažnom punktu Opšte bolnice “Dr. Mladen Stojanović” Prijedor

  • Mirko Sovilj, direktor bolnice “Dr. Mladen Stojanović” Prijedor

prijedor24h